Viva IKS ønsker ikke å praktisere forskjellsbehandling

Faksimile Lierposten 30. november 2017

Faksimile Lierposten 30. november 2017

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerSlik saken om utbygging av nytt vann- og avløps anlegg på Sylling/Tronstad blir lagt fram i media har vi i Viva IKS behov for å oppklare noen faktaopplysninger.

Bakgrunn:

På vegne av Lier kommune utfører Viva IKS omfattende tiltak av infrastruktur for å sikre innbyggere i området godt vann og moderne avløpsrensing. Vi skal bygge 3100 meter med vann og avløpsledninger, ny pumpestasjon og et nytt avløpsrenseanlegg.

Dette er kritisk samfunnsinfrastruktur som er viktig for innbyggere i Lier kommune. Vi forstår at prosjektet kan skape utfordringer for grunneiere.

Prosjektet har forsøkt å søke løsninger som skaper minst mulig ulemper. Her er det viktig å presisere at prosjektet opplever god kommunikasjon med grunneiere og beboere.

Bondelagets takster – Viva IKS praktiserer ikke forskjellsbehandling

Grunneier, som i dette tilfellet mener vi ikke kom til enighet har uteglemte et par vesentlige fakta.

For det første mottok Viva IKS et brev fra hans advokat hvor han poengterer at det ikke er ønskelig at vi graver på hans eiendom, han ber oss heller å grave i veien, da han mener han ikke får dekket sitt krav.

Kravet denne grunneier har stilt til oss, er langt høyere enn hva de andre grunneieren har godtatt. Vi, som et offentlig eid selskap, er pliktig til å forholde oss til lover og regler, noe annet ville vært lovbrudd.

Dette kan selvsagt virke litt rart for noen, og da spesielt på de involvert at vi er så firkantet og ikke firere på kravene til denne grunneier. Vi operer etter likebehandlingsprinsippet, det vil si at vi må være konsekvente og ikke drive forskjellsbehandling av innbyggere.

Alle innbyggere er med på å betale for utbedring og utvikling av infrastruktur innenfor vann og avløp. Vi må derfor følge Bondelagets takster når vi går over landbrukseiendommer. Dette er vanlig praksis i hele Norge.

Målet er gjennomføring

Med andre ord, innbyggerne i Lier ville fått en enda større millionregningen dersom vi hadde drevet forskjellsbehandling. Hadde alle grunneiere stilt og fått innvilget forskjellige krav i form av kompensasjon ut fra eget ønske, ville vi ha måtte øke gebyrene mer og vi ville fått et enda større etterslep da kommunene ikke kunne ha gjennomført så mange prosjekter for utbedring som det er lagt opp i hovedplanen for vann og avløp.

I denne spesifikke saken, fikk grunneier det samme tilbudet som de andre, men godtok det ikke. Vi så oss derfor nødt til å finne alternative løsninger, kanskje ikke det mest optimale, men det ville kostet innbyggeren enda mer penger dersom prosjektet ville fått enda lenger forsinkelse enn det har på grunn av denne konflikten med denne grunneieren.

Det ble derfor i denne saken valgt alternativ trase, som blir et rimeligere alternativ i den store sammenhengen. Trafikkavviklingen vil bli godt ivaretatt i perioden prosjektet pågår.

Vårt mål for prosjektet er at det skal gjennomføres i henhold til tidsplan, innenfor budsjett og på en mest skånfull måte for de innbyggere som ferdes i området. Det vil selvsagt som i alle andre tilsvarende prosjekter til tider bli omkjøringer og redusert fremkommelighet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags