Personalia

Rigmor Engevoll er 66 år
Rigmor Engevoll er 66 år
Hedda Jacobsen er 6 år
Hedda Jacobsen er 6 år
Mari Gilberg Bråthen er 9 år
Mari Gilberg Bråthen er 9 år
Iver Hyldetoft Solli er 3 år
Iver Hyldetoft Solli er 3 år
Nils Christoffer Sand er 10 år
Nils Christoffer Sand er 10 år
Leon Haugen Larssen er 9 år
Leon Haugen Larssen er 9 år
Casper Kristensen-Fodnes er 12 år
Casper Kristensen-Fodnes er 12 år
Irene Risan er 18 år
Irene Risan er 18 år
Sara Emilie Settevik Røine er 12 år
Sara Emilie Settevik Røine er 12 år
Edvard Jokerud Nymark er 6 år
Edvard Jokerud Nymark er 6 år
Live Søhus-Larsen er 3 år
Live Søhus-Larsen er 3 år
Mathias Bolgen Kamphaug er 13 år
Mathias Bolgen Kamphaug er 13 år
Silje Krohn og Marius Sørum har fått barn
Silje Krohn og Marius Sørum
Kristine og Geir Cato har fått barn
Kristine og Geir Cato
Marina Grelland er 18 år
Marina Grelland er 18 år
Ronja Isabell Sæther er 6 år
Ronja Isabell Sæther er 6 år