Personalia

Astrid Marie Mørk er 6 år
Astrid Marie Mørk er 6 år
Jakob Køhn Løken er 4 år
Jakob Køhn Løken er 4 år
Lise Wamstad er 11 år
Lise Wamstad er 11 år
Henrik Johnsrud Børsheim er 5 år
Henrik Johnsrud Børsheim er 5 år
Lise Gilberg Bråthen er 5 år
Lise Gilberg Bråthen er 5 år
Nicklas Engen er 10 år
Nicklas Engen er 10 år
Kristian Austrheim Kornerud er 4 år
Kristian Austrheim Kornerud er 4 år
Ola Roel Engebråten er 4 år
Ola Roel Engebråten er 4 år
Liv Rigmor Wamstad er 90 år
Liv Rigmor Wamstad er 90 år
Elise Hustadnes Fredriksson er 6 år
Elise Hustadnes Fredriksson er 6 år
Jakob Wetterstad er 4 år
Jakob Wetterstad er 4 år
Agnes Eline Mørk er 4 år
Agnes Eline Mørk er 4 år
Anders Nuven og Kjersti Nuven har fått barn
Anders Nuven og Kjersti Nuven
Kathrine og Fredrik Moserud Simensen har fått barn
Kathrine og Fredrik Moserud Simensen
Ola Roel Engebråten er 4 år
Ola Roel Engebråten er 4 år
Eirik Karlsson er 12 år
Eirik Karlsson er 12 år