Liunger er ivrige på bygdas mange skøytebaner

Artikkelen er over 1 år gammel

Det finnes 18 skøytebaner i bygda, og skal vi tro BUA blir de flittig brukt.