– Vi har beboere som ikke husker at barna deres har vært her, men de veit hvem Vilje er

– Du aner ikke hvor god jobb du gjør, Vilje.