(Drammens Tidende)

BUSKERUD: Ap, Sp, SV og MDG i Viken er enige om å jobbe for oppløsning av det store fylket. Det går fram av den politiske plattformen flertallspartiene la fram på en pressekonferanse tirsdag.

Partiene skal danne et fylkesråd, som styrer Viken etter en parlamentarisk styringsform.

I plattformen står det: «Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»

I påvente av stortingsvalget i 2021 vil ikke fylkesrådet starte byggingen av nytt fylkeshus. Fylkeshuset i Sarpsborg, Galleriet i Oslo og fylkeshuset i Drammen beholdes.

– Grønnere retning

«Vår tids største utfordring er klimaendringene og ødeleggelse av natur. I årene som kommer må mest mulig av Vikensamfunnets viljestyrke, optimisme og fremtidstro mobiliseres for å ta vare på klimaet, matjorda og naturen. Lokalsamfunnene i Viken kan ikke redde verden alene, men vi kan ta vår del av ansvaret og peke i en grønnere retning», skriver de også i plattformen.

Den politiske plattformen som ble lagt fram i dag kan altså være starten på slutten for Viken, fylket som trer i kraft fra 1. januar 2020.

Vil krympe ny E18

Under pressekonferansen kom det fram at det nye fylkesrådet i Viken vil ha færre kjørefelt og bruke færre milliarder på en ny E18 vest for Oslo, skriver VG. Det strider både mot det regjeringen og Akershus har gått inn for.

Flertallspartiene bestrider det planlagte bompengeopplegget på strekningen er i tråd med lokal enighet i Oslopakke 3, som er navnet på det politiske spleiselaget mellom Akershus fylkeskommune, staten og Oslo kommune. Oslopakke 3 inneholder blant annet ny E18 Vestkorridoren, ny Fornebubane og ny T-banetunnel i Oslo, skriver avisa.

I fellsformuleringen står det følgende:

«Det skisserte bompengeopplegget for E18 som har vært på høring fra Statens vegvesen er i strid med lokal enighet i OP3, fordi regjeringen vil utvide antall felt inn mot Oslo. Fylkesrådet i Viken vil derfor ikke være garantist for den skisserte finansieringen. Fylkesrådet vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå er planlagt av regjeringen, og vil jobbe for å endre prosjektet gjennom samarbeid med partene i Oslopakke 3.

Fylkesrådet legger til grunn at veikapasiteten ikke skal øke og at kostnad og bompengene for prosjektet skal reduseres.»

Kristoffer Robin Haug, 1. kandidat for MDG i Viken, sier at de ikke ønsker å gå videre med planer som innebærer en utvidelse fra to til tre kjørefelt hver vei.

– Vårt mål er å gå tilbake til den lokale enigheten som ble etablert i 2016. Regjeringen kan ikke ta seg til rette og øke veikapasiteten, sier Haug ifølge VG.

– Viktigste i valgkampen vår

Senterpartiet fikk tolv mandater inn i Viken-styret, og var på vippen mellom partiene. De ga derfor tydelige signaler om at de ville samarbeide med det partiet som ønsket å reversere fylkeskommunen helt.

– Punkt nummer én er å skrote Viken. Om noen skal samarbeide med oss, må de innen 2021 sende en søknad om oppløsning. Det har vært det viktigste i valgkampen vår, sa Magnus Weggesrud til Drammens Tidende i september.

Han mente at fylkestinget måtte sende en søknad om å skrote Viken ved et endret stortingsflertall og nye muligheter i 2021. Han var ikke nådig da han beskrev sammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus.

– Dette er en tvangssammenslåing tredd over hodet til folk og den vil føre til en enorm sløsing, samtidig som ressursene havner lengre og lengre fra folk. Det er ingen grunn til at Buskerud skulle bli noe større.

Fylkesrådsleder

Viken fylke skal styres av en «regjering» med fylkesrådsleder og åtte fylkesråder. Alle disse blir heltidspolitikere. Tonje Brenna fra Ap blir fylkesrådsleder.

De andre fylkesrådene fordeles slik, ifølge budstikka.no:

  • Fylkesråd for finans og administrasjon: Ap
  • Fylkesråd for utdanning og kompetanse: Ap
  • Fylkesråd for klima og miljø: Sp
  • Fylkesråd for næring: Sp
  • Fylkesråd for distrikt og fylkesveier: Sp
  • Fylkesråd for kollektivtrafikk: MDG
  • Fylkesråd for planlegging og analyse: MDG
  • Fylkesråd for kultur og integrering: SV
  • Fylkesordfører: Ap
  • Fylkesvaraordfører: SV

Bortsett fra fylkesrådslederen er personkabalen ikke klar. Men etter alt å dømme blir Vikens første fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) fra Hurum/Asker. Han er nå fylkesordfører i Buskerud.

På pressekonferansen da plattformen ble presentert var de rødgrønne klare på at parlamentarismen i Viken kommer i en annen form enn det man er vant til. Her skal opposisjonen inviteres inn og fylkestinget ha en viktigere rolle enn vanlig.