Frykter mager Lier-representasjonen i det nye fylkestinget: – Det er bekymringsfullt

Av 87 representanter i det nye fylkestinget, kan det bli beskjedne to-tre med bostedsadresse Lier.