Fredagskveld, 17. januar, skjedde det vi alle har ventet på de siste, ja, cirka 5–7 årene. Det gikk et jordras langs vår kjære fylkesvei, Fv. 21 Vestsideveien.

Veien stenges og vi får beskjed om at «det tas en ny vurdering mandag 20.01.».

Tirsdag fikk vi beskjed, veien holdes stengt til 3. februar fordi – «det viser seg at selv om det ikke ser så mye ut, er det en del jobb som må gjøres». Da kan vi jo bare meddele at det har vi forsøkt å si hver gang vi rapporterer steiner i veien etter mindre ras som forekommer i denne bakken ofte.

Dette er dessverre ikke første gangen vi ikke blir hørt.

På Meren tok det tre år før det ble laget fartsdumper – et strekke der skolebarn går til bussholdeplassen og der barnehagebarn har plass ikke langt unna veien.

Det har vært mangel på lys langs veibanen, selv om lyktene har stått der – på grunn av krangel om hvem som skal ta regningen.

Det har vært utforkjøringer på grunn av speilblank is i veibanen – siden grøftene ikke var vedlikeholdt slik at vannet rant over veien.

Så å si hver sommer er det utforkjøringer i Ellevågsvingen – på grunn av mangel på autovern.

Eksemplene er mange. Når er nok? Hvem vet vel bedre hva veien trenger enn de som bor langs veien?

Det er ikke holdbart at vi må oppleve ulykker for at fylkeskommunen skal prioritere veistrekket som de har ansvar for. Det er ikke holdbart at skolebarn skal gå i mørket på veier uten fartsbegrensende virkemidler fordi fylkeskommunen ikke vil ta regningen.

Vi har ingen å miste, men må vi miste noen for å bli tatt på alvor?

Lier Senterparti jobber aktivt for å forbedre veiene i Lier, blant annet gjennom det nylige vedtatte handlingsprogrammet. Vi forventer at Viken, ved varaordfører Kathy Lie, ikke glemmer Lier. Det er langs fylkesveiene liungene bor, og de langs Vestsideveien har blitt nedprioritert over lang tid.

Jeg forventer nå at Viken tar i et tak slik at vi kanskje endelig kan se en framtid med trygge skoleveier, så skal Lier Senterparti gjennom våre partiapparater gjøre alt vi kan for å utbedre de kommunale veiene og lytte til de som bor der.