I oktober 2020 hadde Guri Melby pressekonferanse hvor hun tydelig sier at det ikke skal kuttes i vikarbruk under pandemien. Hun oppfordret lokalpolitikerne til å sørge for at de ansatte i barnehagene skulle merke de ekstra pengene regjeringen bevilget, for at det alltid skulle være nok personalet i barnehagen.

I Lier kommune har ikke barnehagene merket noe til disse ekstra pengene Guri Melby snakket om på pressekonferansen!

Melby sier at det koster penger å følge smittevernveilederen. Når det skal settes inn vikarer, koster det penger. Og vikarer må brukes når barnehagepersonalet må være borte med forkjølelse og milde symptomer – det koster penger! I barnehagene merker vi pandemien godt, slik som resten av samfunnet gjør. Det krever mye av barnehageansatte og ledere, gjennom overtid, ekstra renhold, bruk av ekstra såpe, Antibac og andre vaskemidler. Ekstra renhold har alltid vært viktig for oss, men i mye større grad gjennom denne pandemien. Og hyppigere bruk av renholdspersonell koster også penger. Da budsjettene ble lagt for 2020, så var ikke en pandemi med i beregningen og en pandemi fører med ekstra utgifter som vi har blitt lovet av Melby at barnehagene skal få midler til å dekke.

De som er tilknyttet barnehagene, om det er ansatte, ledere, foreldre eller andre kunder, de hører på riksdekkende nyheter. Og når det kommer en lovnad om at vikarer ikke skal kuttes og regjeringen gir midler til dette, ja da regner alle med at dette er gjeldende i vår kommune også.

Grunnlaget for hva de private barnehagene får i tilskudd per barn, dannes ut ifra hva kommunen bruker i sine egne barnehager. De kommunale barnehagene i Lier, hadde fra mars til og med juni 2020 ingen koronarelaterte utgifter i sine barnehager (Vedtak fattet 06.01.2021). Og for hele 2020 holdt de kommunale barnehagene seg innenfor sine budsjetter.

For de private barnehagene i Lier kommune medfører dette at vi i 2022 ikke kan forvente oss et tilskudd som er høyere, eller at vi p.p.d. har fått noen ekstra penger til koronatiltak. Hvordan henger dette sammen med hva Guri Melby sier på pressekonferansen i oktober 2020?

I de private barnehagene Lier kommune går det 1256 barn (156 i kommunale barnehager). Når vi ser på våre koronarelaterte utgifter utgjør det kr 2025 pr. barn i en privat barnehage. Vi har brukt penger på vikar, vi har hatt forsterket renhold, vi har hatt et stort forbruk av renholdsartikler og Antibac. Samtidig vil ikke Lier kommune gi ekstra midler til barnehagene, som lovet av regjeringen, grunnet at de kommunale barnehagene ikke har hatt utgifter knyttet til pandemien. Dette får ikke vi til å stemme ut ifra våre beregninger på hvor mye pandemien har kostet hver enkelt av de private barnehagene. Det vi kan konkludere med er at: Drifting i en pandemi og av kohorter har kostet penger!

2020 var et spesielt år. Planlagte utskiftninger, planlagt oppgraderinger og vedlikehold, skolering av ansatte, feiring av jubileer og ekskursjoner er noe av det som ble satt på vent. Dette gjør og at de private barnehagenes resultat for 2020 ser bra ut. Mye av de utsatte «investeringene/utgiftene» må vi ta i 2021, slik at forbruk i 2021 vil fjerne helt den gode bunnlinjen for 2020.

Lier kommune og politikerne står fritt til å yte ekstra tilskudd til barnehagene for å dekke koronarelaterte utgifter! Guri Melby og regjeringen har sagt sitt når det kommer til utgiftene pandemien har kostet. Er det på tide at Lier kommune og de lokale politikerne yter det som har blitt lovet gjennom pressekonferanse, nyheter, regjeringen og politikere som snakker på vegne av hele Norge?

La det som blir sagt på riksdekkende nyheter, og bli en sannhet i vår kommune!