Gå til sidens hovedinnhold

Viderefører koronaforskrift til 3. juni

Torsdag 22. april vedtok formannskapet å videreføre den lokale forskriften til og med 4. mai. Nå er den forlenget fram til 3. juni.

Det vedtok kommunestyret tirsdag kveld (4. mai).

Det ble samtidig vedtatt en fullmakt som gjør at formannskapet kan møtes på 24 timers varsel for å gjøre endringer i "forbindelse med nødvendige endringer i forskriften."

– Dette kan inntre hvis situasjonen skulle tilsi at det ikke lenger er tilrådelig å videreføre en lokal forskrift, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Les også

Viderefører koronatiltak – vil vurdere lettelser på 17. mai

Lier er regulert i kapittel 5B i det statlige koronaforskriften (se under).

Den lokale forskriften er noe strengere på noen områder. Blant annet ved at den regulerer antall besøkende i private hjem. I Lier gjelder følgende:

 • Det er ikke tillatt med mer enn fem gjester, uavhengig av om det er inne eller ute. Det er imidlertid unntak for følgende:
 • To husstander kan møtes, uavhengig av hvor mange man er til sammen.
 • Barn i barnehage- eller barneskolekohorter kan samle hele kohorten.
 • Alle skal holde minst 2 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand, i samme barnehage- eller barneskolekohort eller nærkontakt til aleneboende.

Tiltaksnivå 5B

Torsdag 22. april flyttet regjeringen Lier og nabokommunene Drammen, Asker og Bærum ett hakk ned til tiltaksnivå 5B.

Dette gjelder til og med 3. juni:

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller å delta på private sammenkomster med mer enn fem gjester, i tillegg til husstandens medlemmer. Dette gjelder uavhengig av om sammenkomsten skjer innendørs eller utendørs. To husstander kan likevel møtes uavhengig av antall husstandsmedlemmer. Barn som tilhører samme barnehage- eller barneskolekohort kan også samle hele kohorten. Alle som ikke er i samme husstand, i samme barnehage- eller barneskolekohort eller nærkontakt til aleneboende, skal holde minst én meter avstand til hverandre.
 • Ved seremonier knyttet til begravelser, bisettelser og seremonier ved grav, skal det ikke være flere enn 50 personer fysisk til stede samtidig. Ved livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert vielser, konfirmasjon og dåp, skal det ikke være flere enn 10 personer fysisk til stede samtidig. Ved midlertidige utendørsmarkeder skal det ikke være flere enn 50 personer fysisk til stede samtidig.
 • Barnehagebarn eller elever som tilhører avdelinger eller trinn som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på innendørs organiserte trenings- eller fritidsaktiviteter.
 • Personer som benytter seg av «drop in»-tilbud hos offentlige eller private virksomheter og tjenester skal oppgi navn og telefonnummer man kan nås på, slik at oppmøtet kan registreres av virksomheten eller tjenesten. Det skal også registreres dato og klokkeslett for oppmøtet.

Her er 5B-tiltakene i covid-19-forskriften som kommer i tillegg til Liers lokale forskrift:

 • Butikker, varehus, kjøpesentre og serveringssteder kan holde åpent.
 • Treningssentre og svømmehaller kan holde åpent for enkelte tilbud.
 • Innendørs fritids- og idrettsaktiviteter for personer under 20 år er tillatt.
 • Utendørs fritids- og idrettsaktiviteter er tillatt for alle.
 • Arrangementer er som hovedregel ikke tillatt. Det er noen unntak fra dette forbudet: Begravelser, bisettelser, seremonier ved grav, andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, er tillatt. NB! For disse arrangementene gjelder antallsbegrensningen i Liers lokale forskrift. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer fysisk til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, støtteapparat og dommere til stede, er tillatt. Midlertidige utendørsmarkeder er tillatt. NB! For disse arrangementene gjelder antallsbegrensningen i Liers lokale forskrift.
 • Serveringssteder kan ikke servere alkohol.
 • Det er påbud om hjemmekontor når det er praktisk mulig.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand utover korte passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Passasjerer og sjåfører skal bruke munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Kommunene avgjør selv ut ifra lokalt smittetrykk om det skal være gult eller rødt tiltaksnivå på skoler og barnehager. I Lier er det nå gult nivå på skoler og barnehager. Det er rødt nivå på de videregående skolene i Lier frem til 10. mai.

Her kan du lese mer om detaljene i alle tiltakene i kapittel 5B i den nasjonale covid-19-forskriften

Kommentarer til denne saken