Gå til sidens hovedinnhold

– Vi skal vel ikke måtte vente på at noen blir skadet før det blir gjort noe?

Det har vært to trafikkulykker de siste ukene på Øverskogen, men fylkeskommunen har ingen planer om trafikksikkerhetstiltak.

For abonnenter

– Det har vært en bekymring i mange år og et absolutt behov, sier Narve Holmen som bor langs Modumveien.

Seinest for et par uker siden var det en utforkjøring rett ved eiendommen hans.

– Heldigvis gikk det bra, men det er enkelte strekninger langs veien som trenger sikring. Vi skal vel ikke måtte vente på at noen blir skadet før det blir gjort noe, sier han.

Bratt skråning

Dette er ikke første gang han ber om en utbedring av trafikksikkerhetstiltak. I 2017 inviterte han ordfører, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Lier VVA på befaring. Det førte blant annet til at Modumveien fikk nytt asfaltdekke i fjor, og at Røineveien skal asfalteres i år. Men andre tiltak har uteblitt.

Modumveien fra rundkjøringa i Sylling og fram mot kommunegrensa er smal, og på enkelte deler av strekningen er det både høy fartsgrense og lite oversikt.

I vinterhalvåret er veien også ofte glatt.

Holmen mener spesielt et par steder på strekningen er utsatt, blant annet ved nedkjøringen til Hørte gård.

– Det forundrer meg at det ikke er autovern her. Hvis en kjører ut her er det en bratt skråning rett ned, sier han, og peker på at det heller ikke er noen veiskulder.

– Jeg veit om mange som synes den strekningen er skummel, sier han og tør ikke engang tenke på resultatet av en utforkjøring der.

Bedre sikt

Han undrer seg over at fylkeskommunen, som er ansvarlig for veien, ikke ser behovet for autovern når det er satt opp på flere andre strekninger.

Holmen bor ved Holmenvika, og her er det også et område han mener enkelt kan forbedres.

Blant annet ved at det hogges litt skog for å gjøre veien mer oversiktlig.

– Når vi som bruker veien tar forholdsregler med tanke på fart og føre er det ikke så mye som trengs, men det er viktige tiltak som vil forbedre tryggheten for dem som bruker veien. Vi kommer langt med en kilometer autovern og en dag med en hogstmaskin, sier han.

– Mye dårlig autovern

Sist uke var det også en ulykke i Røineveien, en fylkesvei som går opp fra Modumveien ved Granum. To biler kjørte i hverandre grunnet glatt føre. Personen i den ene bilen var tilsynelatende uskadd, mens personen i den andre bilen ble sjekket av ambulansen på stedet.

Begynnelsen av veien har fartsgrense 80 km/t, men det går over i 50 når bebyggelsen begynner. Veien er imidlertid smal og uoversiktlig.

Fylkeskommunen har sagt at veien skal asfalteres i sommer.

Morgan Langfeldt bor langs veien og kom til stedet rett etter ulykken. Han sier de som bor på Øverskogen kjenner veien godt og vet hvordan det er tryggest å kjøre der, men at det er utfordringer.

– Det er mye dårlig autovern langs veien og det er absolutt behov for oppgradering. Veien er noen steder så smal at det ikke er mulig å passere, og det kunne vært gjort noen enklere grep for å gjøre veien bredere i forbindelse med asfalteringen som er planlagt, sier Langfeldt.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, som var med på befaringen i 2017, er enig.

– Befaringen var grunnen til at det ble satt i gang med asfaltering i Modumveien fjor, og at Røineveien blir asfaltert i år. Det er også viktig at fylkeskommunen følger opp med trafikksikkerhetstiltak i tillegg til asfaltering, sier hun.

Ingen planer

Viken fylkeskommune har derimot ikke noen planer om andre tiltak enn asfaltering.

– Modumveien er en lavt trafikkert vei med en årsdøgnstrafikk på 550 kjøretøy. Det er ikke registrert trafikkuhell med personskade på den aktuelle strekningen de siste fire år. Det er meg bekjent ikke noen konkrete planer om utbedringer på denne strekningen med det første. Vi har en fortløpende vurdering av veinettet, så endringer kan skje, sier Trond Kristoffersen, fagkoordinator for Trafikksikkerhet og skiltforvaltning i Viken i en e-post til Lierposten.

Han sier at heller ikke Røineveien, som har en årsdøgnstrafikk på 120, er tiltenkt noen andre tiltak enn asfaltering.

– Det kan også generelt nevnes at alle trafikanter skal avpasse farten eller sted-, føre-, sikt- og trafikkforholdene. Viken fylkeskommune får fra tid til annen henvendelser fra beboere som ønske forskjellige tiltak langs disse veiene. Alle henvendelser blir vurdert av våre fagfolk og besvart, legger han til.

Kommentarer til denne saken