Gå til sidens hovedinnhold

– Vi lover å fortsette kampen mot bompenger – også etter valget

Artikkelen er over 1 år gammel

Veiplaner Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra og med 1. januar er Viken fylkeskommune en realitet enten vi liker det eller ikke. Fremskrittspartiets primærstandpunkt var å nedlegge fylkeskommunen, men det var det ikke flertall for på Stortinget.

Den nye fylkeskommunen vil ha 1,2 millioner innbyggere og strekke seg fra Halden til Hallingskarvet. Som en konsekvens av dette får Viken mer ansvar for samferdsel enn fylkeskommunen tidligere har hatt.

Skrøpelig kvalitet

Lier kommune har flere veistrekninger som er fylkeskommunale, og på RV 285 pågår det arbeider akkurat nå. Dessverre ser vi at det til dels er arbeid som ikke er tilfredsstillende og utfordringene vil dukke opp igjen med utglidning og opp sprekt asfalt.

På FV284 Modumveien er kvaliteten skrøpelig og farlige deler mangler til dels autovern, her må det gjøres arbeider som sikrer trygg og god vei for skolebuss og innbyggere.

Også de resterende riksveien har behov for både sikring og vedlikehold.

En av de desidert største oppgavene FrP vil ta fatt på i Viken er å ta igjen vedlikeholdsetterslep på vei. Totalt har Viken 5339 kilometer fylkesvei og vi vet vedlikeholdsetterslepet er enormt.

Et godt og sammenhengende veinett er avgjørende av flere årsaker.

Ønsker bedre veier

Når vi spør næringslivet i Buskerud, Østfold og Akershus hva de ønsker, kommer svaret raskt. Bedre veier gir økt produktivitet og gjør hverdagen enklere. Tid brukt i kø eller i sakte tempo på nedslitte veier gjør hverdagen vanskeligere.

Skal vi sikre at bedrifter velger å etablere seg utenfor de store byene i fremtiden, er gode og trygge veier helt avgjørende.

Faktisk er det å oppgradere fylkesveiene noe av den beste distriktspolitikken fylkeskommunen kan bidra med.

Mot bompenger

Et annet moment er trafikksikkerheten. Nedslitte veier gir økt risiko for ulykker. Vi vet hvilke tragedier som kan forkomme på veiene, og må gjøre alt det vi kan for å få ned ulykkesstatistikken ytterligere.

Viken blir Norges største fylkeskommune og bør være landsledende på samferdsel.

Får Fremskrittspartiet en hånd på rattet etter valget, er dette noe av det første vi skal gripe fatt i. En nøyaktig tidsplan for å få veiene opp på akseptabelt nivå må på plass raskt.

Akershus har gjort mye på området og i Buskerud ble det investert rekordmye i perioden 2011 til 2015. Dersom det er politisk vilje kan dette gjøres til en hovedprioritet.

Vi fra tidligere Buskerud lover å jobbe videre for at dette ikke blir bompengefinansiert. Selv om resten av partiene ivrer for økte bompenger skal vi i Frp gjøre det vi kan for å forhindre det.

I nedre Buskerud klarte Frp å få avverget Buskerudbyen og det massive bompengekaoset det var lagt opp til .

Vi lover å fortsette kampen mot bompenger – også etter valget.

Kommentarer til denne saken