Gå til sidens hovedinnhold

Vi har stor forståelse for at dere er slitne og bekymret

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære ansatte ved Hennummarka skole v/verneombud Halvor Jordbakke

Vi viser til det åpne brevet fra deg som ble publisert på Lierpostens nettside 25. mars.

Vi er alle enige om at vi i størst mulig grad skal holde barnehager og skoler åpne. Det er det beste for barna.

Det har vært et krevende år for dere som jobber i skolene og barnehagen våre. Vi vil takke alle ansatte som har stått i en utfordrende arbeidshverdag i svært lang tid. Vi har stor forståelse for at dere er slitne og bekymret.

Det er mange hensyn som tas når vi skal vurdere smitteverntiltak for elever og ansatte på skolene i Lier. Det er blant annet viktig at vi tar avgjørelsene våre basert på faglige råd. Fakta og faglige råd får vi fra skoleveilederen fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, samt regional og lokal smittesituasjon.

Det er også slik at avgjørelsene for skolene og barnehagene ikke tas av én person, men i fellesskap i kriseledelsen. Kriseledelsen i Lier kommune møtes hver dag. Det er kriseledelsen som etter anbefaling fra kommuneoverlegen, kombinert med nasjonale retningslinjer, avgjør hvilket tiltaksnivå skolene skal drives på og om de skal stenges på grunn av stort smittetrykk.

FHI anbefaler å ikke stenge skoler som smitteforebyggende tiltak. Begrunnelsen er at stenging av skolene overstiger en eventuell gevinst i redusert smitte. Rødt nivå på skolene er ifølge FHI det beste tiltaket vi har for å minske smitte via skole. Det er også dette vi har jobbet etter i Lier kommune.

FHI anbefaler stenging i ett av to tilfeller:

• Kortvarig stenging i forbindelse med sporing for å gi smittesporerne tid til å kartlegge og varsle alle involverte.

• Stenging på grunn av driftsmessige utfordringer fordi man ikke har nok personell.

Det er per nå ingen stor smitteklynge på Hennummarka skole, og dermed ingen uoversiktlig situasjon. Det er registrert tre smittede med tilknytning til Hennummarka skole per 26. mars. De berørte er karantenesatt, noe som bidrar til å redusere videresmitte. Det har derfor ikke vært smittevernfaglig grunn til å stenge skolen.

Barn som er på hjemmeskole møtes fortsatt ute, leker og spiller fotball. De er sammen selv om de ikke er fysisk på skolen. Vi ser at det er når vi er hjemme og når vi er utenfor rutinene, at smittevernreglene oftere brytes.

Dersom stengte skoler og heldigital undervisning hadde gitt stor gevinst, er det rimelig å anta at vi ville sett et fall i smitte i etterkant av hver ferie. Det ser vi dessverre ikke. I uke 9 var det vinterferie i Lier. Barna var hjemme og skolene var stengt. Likevel var det ikke fall i smitten i uke 10 og 11. I jula var også skolene stengt, men etter jul fikk vi en stigning av smitte.

Nasjonale myndigheter har valgt å prioritere barn og unge og skjerme deres sosiale arenaer. Det støttes også av kriseledelsen i Lier kommune. Derfor er skolene åpne, men er for tiden på rødt nivå. Det betyr at færre rammes av karantene når vi først får smittetilfeller.

Vi håper alle ansatte i skoler og barnehager i Lier får en velfortjent pause i påskeferien. Og vi ønsker dere en god påske.

Vennlig hilsen kommunalsjef Kari-Ann Dale og kommuneoverlege Ingrid Bjerring, på vegne av kriseledelsen i Lier kommune

Kommentarer til denne saken