Vi er brukere av Annekset, et treffsted på dagtid som har vært i tilbygget ved Hegg gamle skole i mer enn 10 år. Det er et samlingspunkt som er med på å gjøre hverdagen bedre for mange. Her kan man komme for å ta en kopp kaffe, snakke med kjente og med gode folk som jobber der.

Mange av oss har lite nettverk og det betyr mye å få komme til et åpent sted for å treffe andre og slå av en hyggelig prat. Om vi trenger det, får vi hjelp med søknader og henvendelser til NAV og andre offentlige instanser. Vi kan også ta urinprøver, noe som kan hjelpe oss på vei til rusfrihet. Det å treffe andre her er med på å gi sosial trening, motvirke ensomhet og gi oss motivasjon til å jobbe med å bli rusfri.

Nå er vi redde for at vi skal miste tilbudet helt. Vi vet at kommunen vil ha lokalene til noe annet. Det er helt ok for oss, så lenge vi vet at det blir et annet sted som er sentralt og i nærheten av buss. Vi kjenner oss tilsidesatt i samfunnet siden vi blir presset ut fra Annekset uten at vi vet om det blir et annet sted å gå til. Av og til hører vi at folk snakker negativt om oss – det er vondt. Vi har vært her i 10 år, og for det aller meste har ting gått rolig for seg. Det gjør oss nervøse at ting drøyer og drøyer. Vi er bekymret for at det ikke blir noe av å finne et nytt lokale.

Vi håper noen som bestemmer leser dette.