Vestsideveien 100 og mennesker som brikker i et spill

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I forrige formannskapsmøte bekrefta rådmannen at brukergruppa kommunen ønsker bosatt i Vestsideveien 100 stammer direkte fra den graverende tilsynsrapporten som kom fra Fylkesmannen, som det da haster med å få lukka.

I høst kom nemlig en alvorlig rapport fra Fylkesmannen om at kommunen ikke yter forsvarlig omsorg for en gruppe mennesker innen rus/psykiatri, disse menneskene haster det med å skaffe annet tilbud til.

Det var nytt for oss at Vestsideveien 100 skulle løse dette akuttbehovet.

Til nå har vi levd i den oppfatningen at bosettingen av mennesker med utfordringer innen rus/psykiatri på Vestsideveien, var et ledd i den generelle omrokkeringen bl.a. som følge av endringene på Heggtoppen, og en følge av økt etterspørsel i dette boligmarkedet.

Bruksendring

For de som har fulgt saken om Vestsideveien 100, var bygningen opprinnelig vedtatt som et avlastnings- og botreningstilbud for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne. Blant annet har tilbudet på Eikenga sprengt kapasitet, og det er sårt tiltrengt utvidelse av tilbudet.

Det var et tilbud som skulle jobbe med å forhindre dårlige overganger fra ungdomslivet hjemme til voksenlivet i egen bolig.

Alle rapporter, og særlig rettighetsutvalget peker på denne store utfordringen. Om dette boligprosjektet skulle lokaliseres til Vestsideveien 100 eller andre steder var egentlig uvesentlig, men at det nå faktisk blir gitt et tilbud er poenget mitt.

Så, uten at politikerne ble informert, ble det vedtatte prosjektet sletta med et pennestrøk fra administrativt hold, angivelig fordi behovet ikke var så stort allikevel.

Rådmannen viser bl.a. til en ringerunde som er gjort til aktuelle foreldre, hvor det fremkommer at det ikke er så aktuelt. Dette er stikk i strid med de tilbakemeldingene vi får fra foreldre som har ungdommer i målgruppen.

Det de forteller er at det er et stort behov for tilbudet, men at enkelte har uttrykt skepsis til den geografiske beliggenheten. Denne skepsisen til beliggenheten opplever vi nå at administrasjonen tar til inntekt for at behovet for tilbudet ikke er der, og bruker det for alt det er verdt.

Dette er feil, og det er en alvorlig bortsnakking av en stor utfordring kommunen har.

Jeg tør også minne om at en av de viktigste oppgavene en ordfører har, er å påse at vedtatt politikk blir fulgt opp.

Ny behandling

Jeg forventer derfor at vi får ny sak til behandling for å sikre mennesker med funksjonsnedsettelser det tilbudet de faktisk har krav på, både når det gjelder bolig, dagtilbud og annen oppfølging.

Det er en stor utfordring at det ikke foreligger gode, konkrete og langsiktige planer satt i tydelig sammenheng med oversikten over behovene.

Det blir i alt for stor grad pekt på mulige fremtidige løsninger når vi roper tydelig og høyt om prekære behov. Sårbare mennesker skyves fra det ene mulige prosjektet til det andre, og det er et skritt fram og et tilbake hver gang.

Og sånn har vi det gående, mens tida bare går.

Alle mennesker fortjener et godt botilbud, og det er ingen som ønsker å sette sårbare grupper opp mot hverandre. Derfor bør mennesker som sliter med rus/psykiatri også ivaretas i denne saken.

Noe skurrer

Men det er noe med måten ting gjøres på som skurrer.

Og det er betimelig å stille seg spørsmålet om behovet til de som egentlig skulle vært bosatt på Vestsideveien «plutselig» ikke var så prekært allikevel kan sees i sammenheng med kommunens akutte behov for å lukke tilsynsrapporten til Fylkesmannen.

I så fall hadde alle vært tjent med full åpenhet om dette fra første stund.

Det er alvorlig nok i seg selv å droppe noe som er vedtatt i kommunestyret uten å umiddelbart informere kommunestyret, jeg har stilt spørsmål om dette flere ganger, men får bare utydelige svar på alt annet enn det jeg spør om.

Naboene reagerer

Saken som lå til behandling i Formannskapet sist var egentlig en sak om ekstra midler til finansiering av renoveringsprosjektet i bygget på Vestsideveien 100, men utarta til å bli noe langt mer.

Og det skulle bare mangle.

Kl. 17.15 samme dag som møtet ble avholdt, fikk Formannskapets medlemmer kjennskap til spørsmål rundt nabovarslingen av det opprinnelige renoveringsprosjektet.

Og i forbindelse med publikums spørrekvarter stilte naboer fra området opp og var tydelige på sine holdninger til hvordan saken håndteres.

Slike prosjekter er alltid kontroversielle, og skal man lykkes med et boligprosjekt til denne gruppen mennesker, så er første bud god naboinvolvering fra aller første stund.

Så får det være opp til andre enn meg å vurdere om dette er gjort bevisst, eller om det er en ren forglemmelse. I høst sendte kommunen nemlig ut et nabovarsel, som man er pålagt gjennom plan- og bygningsloven fordi det var snakk om en såkalt hovedombygging.

I nabovarselet ble det også oppgitt hva bygget skulle brukes til, altså mennesker med funksjonsnedsettelser. Så skjer det en teknisk endring av ombyggingens omfang for å få det til å passe inn i de økonomiske rammene, som man ikke pliktig til å sende nabovarsel om.

Men når man i samme operasjon endrer brukergruppen uten at de som mottok det opprinnelige nabovarselet får informasjon, kan jeg godt forstå at flere føler seg ført bak lyset.

Dette er en svært uheldig start for et slikt boligprosjekt.

Varsellamper på

Det ble en stund debattert om hele saken burde utsettes, men etter forsikringer fra rådmannen og Lier Eiendomsselskap om at vedtaket vi gjorde var trygt i forhold til at det dreide seg om den finansielle delen av renoveringsprosjektet, og at nabomedvirkning og utvikling av innholdet i prosjektet kunne håndteres å skikkelig vis på siden av dette, ble det bevilget midler til å renovere Vestsideveien 100.

Men sett i lyset av at de økonomiske rammene på prosjektet ble sprengt allerede før oppstart (denne siste bevilgningen var en ekstrabevilgning på 12,2(!) millioner), og med katastrofeprosjektet i Gifstadbakken friskt i minne, må alle økonomiske varsellamper være slått på, og kostnadsoppfølgingen må gjøres med lupe.

Og med to svært uheldige håndteringer av innholdet i prosjektet, med at det først blir avgjort nærmest på bakrommet at et kommunestyrevedtak om et tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne plutselig er avblåst, samt denne uheldige håndteringen av naboer i forhold til endring av boligprosjektets innhold, er det all grunn til å følge nøye med.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags