Vernede kulturminner påvist i Fjordbyen: – Kan bli en viktig identitetsskaper

En kartlegging påviser to vernede kulturminner i Fjordbyen-området. Ett av disse er Gilhus gård.