Når vi blir eldre, vil behovet for helse- og omsorgstjenester ofte øke. Dersom behovet ikke kan dekkes av tjenester i hjemmet, vil et såkalt langtidstilbud om omsorgsbolig, bofellesskap eller sykehjemsplass være aktuelt.

For mange er det en stor omveltning dersom man er nødt til å flytte på hjemmefra. Vi har alle lest om par som ufrivillig blir adskilt fordi den ene trenger en sykehjemsplass. Historiene er ofte hjerteskjærende.

Fra 1. juli 2020 har regjeringen utvidet verdighetsgarantien til å inkludere samboergaranti på sykehjem. Samboergarantien skal sikre at eldre ektepar og samboere får tilbringe hele livet sammen, også om den ene blir pleietrengende og må på sykehjem. Samboergaranti gjelder alle, uavhengig av partnerens helse- og omsorgsbehov.

Det er kommunens ansvar å legge til rette for samboergaranti. Eldreomsorgen får et løft ved at en garanti innføres. Lier kommunestyre vedtok allerede i 2017 en slik garanti. Det viser at Lier kommune har både evne og vilje til å finne gode løsninger for våre innbyggerne.

For Lier Høyre er det særlig viktig at Liers innbyggere er kjent med denne muligheten. Vi ønsker at alle skal kunne leve sine liv slik de ønsker. Hele livet. Sykdom bør ikke skille to mennesker som har levd sammen hele livet. En samboergaranti sikrer at ektefeller og samboere som ønsker det skal kunne bo sammen hele livet, selv om bare den ene har behov for langtidstilbud.

Garantien vil kanskje gjelde noen veldig få, men for de det gjelder betyr det alt. Det er vårt håp at ordningen kan bidra til at overgangen blir mindre overveldende.

Samboergarantien vil ikke skyve de som trenger sykehjemsplass ut av sykehjemskøen. Regjeringen lovfestet i 2017 at de som trenger sykehjemsplass skal få det.