Lier er en kommune i vekst hvor det kommer til å skje mye spennende i årene som kommer. Det jobbes intenst med flere store utviklingsprosjekter hvor Fjordbyen på Lierstranda er blant Norges største byutviklingsprosjekter. I tillegg er det planlagt utvikling i Lierbyen og Sylling og på Tranby og Gullaug. Hele Lier skal tas i bruk, og prosjektene skal komme alle innbyggerne våre til gode. Dette er veldig store løft for en kommune med 28.000 innbyggere.

Så hvordan klarer vi å skape vekst og utvikling i Lier?

En godt drevet kommune er en forutsetning for å kunne skape vekst og utvikling. Lier har de siste årene blitt løftet fram som en av Norges best drevne kommuner, og 2. plass i Kommunebarometeret som rangerer samtlige kommuner i hele Norge samt 3. plass i NHOs kommune-NM i kategorien næringsliv er gode bekreftelser på dette. Jeg håper at du som innbygger kjenner at du er stolt av kommunen din når vi trekkes fram i slike store nasjonale kåringer. De gode resultatene er ingen hvilepute, men gir god motivasjon for neste kommunestyreperiode og i arbeidet med å lage programmet som Lier Høyre skal gå til valg på.

Kommunen vår er også helt avhengig av bedriftene som er med på å skape aktivitet og arbeidsplasser i hele Lier. Jeg deltok nylig på politisk verksted i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen hvor vi fikk presentert noen av bedriftenes utviklingsmuligheter i Lier. I tillegg til møter med bedriftseiere og ansatte rundt i hele Lier gir slike møter med næringslivet viktig innsikt. Når dagens regjering snakker ned det private næringslivet i en ellers usikker tid, mener jeg vi må jobbe for at Lier skal være en næringsvennlig og forutsigbar kommune. Å legge til rette for arbeidsplasser er en viktig ingrediens for våre utviklingsprosjekter.

Hva må så til for å være en næringsvennlig kommune med forutsigbarhet?

Det må legges til rette for nye og fremtidsrettede arbeidsplasser, både for eksisterende og nye bedrifter. Etablerte næringsområder bør fortettes og utvikles, og nye næringsområder bør i hovedsak legges i tilknytning til E18 for å ivareta natur og legge til rette for effektiv logistikk med lave utslipp. I tillegg må vi tenke nytt og spille på lag med private investorer som vil etablere seg i tilknytning til det nye sykehuset og i Helseparken.

Vi har i dag god arbeidsplassdekning i Lier, og tryggheten i hverdagen ved å ha et arbeid å gå til er uvurderlig både for den enkelte og for hele samfunnet. Vi må ha arbeidsplasser for mennesker med ulik utdannelse og bakgrunn. Da trenger vi alt fra arealkrevende næringsliv og varehandel til kontor- og helserelaterte arbeidsplasser i den nye Fjordbyen. Vi vil jobbe for å gi mulighet for flere som i dag pendler ut av kommunen, til både å kunne jobbe og bo i Lier. Det er bra både for mobilitets- og samferdselsutfordringer og for klimaet.

I møtene jeg har hatt med næringslivet opplever jeg at næringslivet selv er minst like opptatt av at offentlige myndigheter stiller krav til deres arbeid for klima og miljø, som det myndighetene selv er. Som kommune skal vi stille krav, men vi må også samarbeide for å finne de beste løsningene for å skape nye arbeidsplasser, redusere miljøavtrykket og sikre smarte energieffektive løsninger. Jeg vil at Lier kommune skal vise at vi spiller på lag med næringslivet, ikke bare i arealsaker, men også i innkjøpsprosesser og i aktuelle offentlig-private samarbeid.

Det som er bra for Lier er som regel bra for bedriftene våre, eller motsatt, om du vil. Sammen skaper vi et trygt og godt Lier for alle.