Fylkesmannen mener veien er farlig nok for skoleskyss

Etter en klage til Fylkesmannen får 8.-klassingene på toppen av Gullaugkleiva taxi til bussen gjennom vinterhalvåret likevel.