Trafikken øker – vi vil ha tiltak i Kjellstadveien

Vei
Lars Haugen
Lier Frp
Kjellstadveien er en liten og tilsynelatende idyllisk vei i Ytre Lier. Det er sterkt økende trafikk på veien. Den økende trafikken er et stort problem for beboerne, inkludert barn som bruker veien som skolevei. Uoffisielle tellinger fra beboerne indikerer opptil 3000 biler i døgnet. Alle barn i Lier har krav på trygg skolevei, ikke bare i nærheten av skolen eller i de dyreste boligområdene. Kjellstadveien er en fylkeskommunal vei. Men Lier kommune må likevel ta et ansvar i forhold til beboerne. 
Det er mange og sammensatte årsaker til den sterkt økende trafikken på Kjellstadveien. Den massive utbyggingen på Stoppenkollen er en viktig grunn. Det er ikke foretatt noen oppgradering av veinettet for å tilpasse dette til den store befolkningsøkningen i området. Det er videre økende næringslivsaktivitet i Romikabygget og Kjellstad næringspark. I tillegg kommer at skibinding-produsenten Rottefella er i ferd med å etablere seg på Kjellstad. På tidligere Grette gård står det oppstilt et stort antall biler som brukes til transport av søppel / renovasjon. Det er stor transportaktivitet til og fra hestemiljøet på Grette og Linnesvolden. Alt dette er positive aktiviteter for Lier-bygda. Men i sum gir disse en svært uheldig trafikkbelastning på Kjellstadveien og de som bor der – en belastning veien ikke er bygd for. 
I Lierposten i inneværende uke foreslår venstrepolitiker og kjøreskoleinvestor Geir Kato Kristiansen at Jensvollveien ved Høvik skole / St Hallvard videregående skole med mer skal stenges av hensyn til skolebarn. I utgangspunktet et positivt forslag for å ivareta barns trafikksikkerhet, men resultatet vil bli enda farligere forhold på Kjellstadveien. En sperring av Jensvollveien vil presse all trafikk fra Stoppenkollen, Nøstet, Frognerlia, Grette etc. til motorveien via Kjellstadveien.  
Mulige tiltak er, i tillegg til helt eller delvis stenging av Kjellstadeien for gjennomgangstrafikk, etablering av fortau eller sykkelstier samt utvidelse av veiens bredde. Et umiddelbart tiltak er å fjerne vegetasjon som hindrer sikten. Det haster med gjennomføringen av tiltakene; trafikksikkerhet er viktig og bilen vil i uoverskuelig fremtid være det dominerende framkomstmiddelet. Dette er ikke tiltak som kan vente under dekke av at det i forbindelse med Fjordbyen (Soria Moria) skal utarbeides en ny trafikkplan for Ytre Lier etc.

Vei Lars Haugen Lier Frp Kjellstadveien er en liten og tilsynelatende idyllisk vei i Ytre Lier. Det er sterkt økende trafikk på veien. Den økende trafikken er et stort problem for beboerne, inkludert barn som bruker veien som skolevei. Uoffisielle tellinger fra beboerne indikerer opptil 3000 biler i døgnet. Alle barn i Lier har krav på trygg skolevei, ikke bare i nærheten av skolen eller i de dyreste boligområdene. Kjellstadveien er en fylkeskommunal vei. Men Lier kommune må likevel ta et ansvar i forhold til beboerne. Det er mange og sammensatte årsaker til den sterkt økende trafikken på Kjellstadveien. Den massive utbyggingen på Stoppenkollen er en viktig grunn. Det er ikke foretatt noen oppgradering av veinettet for å tilpasse dette til den store befolkningsøkningen i området. Det er videre økende næringslivsaktivitet i Romikabygget og Kjellstad næringspark. I tillegg kommer at skibinding-produsenten Rottefella er i ferd med å etablere seg på Kjellstad. På tidligere Grette gård står det oppstilt et stort antall biler som brukes til transport av søppel / renovasjon. Det er stor transportaktivitet til og fra hestemiljøet på Grette og Linnesvolden. Alt dette er positive aktiviteter for Lier-bygda. Men i sum gir disse en svært uheldig trafikkbelastning på Kjellstadveien og de som bor der – en belastning veien ikke er bygd for. I Lierposten i inneværende uke foreslår venstrepolitiker og kjøreskoleinvestor Geir Kato Kristiansen at Jensvollveien ved Høvik skole / St Hallvard videregående skole med mer skal stenges av hensyn til skolebarn. I utgangspunktet et positivt forslag for å ivareta barns trafikksikkerhet, men resultatet vil bli enda farligere forhold på Kjellstadveien. En sperring av Jensvollveien vil presse all trafikk fra Stoppenkollen, Nøstet, Frognerlia, Grette etc. til motorveien via Kjellstadveien. Mulige tiltak er, i tillegg til helt eller delvis stenging av Kjellstadeien for gjennomgangstrafikk, etablering av fortau eller sykkelstier samt utvidelse av veiens bredde. Et umiddelbart tiltak er å fjerne vegetasjon som hindrer sikten. Det haster med gjennomføringen av tiltakene; trafikksikkerhet er viktig og bilen vil i uoverskuelig fremtid være det dominerende framkomstmiddelet. Dette er ikke tiltak som kan vente under dekke av at det i forbindelse med Fjordbyen (Soria Moria) skal utarbeides en ny trafikkplan for Ytre Lier etc.

Av
DEL

Vei og trafikkKjellstadveien er en liten og tilsynelatende idyllisk vei i Ytre Lier. Det er sterkt økende trafikk på veien. Den økende trafikken er et stort problem for beboerne, inkludert barn som bruker veien som skolevei.

Uoffisielle tellinger fra beboerne indikerer opptil 3000 biler i døgnet. Alle barn i Lier har krav på trygg skolevei, ikke bare i nærheten av skolen eller i de dyreste boligområdene. Kjellstadveien er en fylkeskommunal vei. Men Lier kommune må likevel ta et ansvar i forhold til beboerne.

Trafikken øker

Det er mange og sammensatte årsaker til den sterkt økende trafikken på Kjellstadveien. Den massive utbyggingen på Stoppenkollen er en viktig grunn.

Det er ikke foretatt noen oppgradering av veinettet for å tilpasse dette til den store befolkningsøkningen i området. Det er videre økende næringslivsaktivitet i Romikabygget og Kjellstad næringspark. I tillegg kommer at skibinding-produsenten Rottefella er i ferd med å etablere seg på Kjellstad.

På tidligere Grette gård står det oppstilt et stort antall biler som brukes til transport av søppel / renovasjon. Det er stor transportaktivitet til og fra hestemiljøet på Grette og Linnesvolden.

Alt dette er positive aktiviteter for Lier-bygda. Men i sum gir disse en svært uheldig trafikkbelastning på Kjellstadveien og de som bor der – en belastning veien ikke er bygd for.

Ønsker tiltak

I Lierposten foreslår venstrepolitiker og kjøreskoleinvestor Geir Cato Kristiansen at Jensvollveien ved Høvik skole / St Hallvard videregående skole med mer skal stenges av hensyn til skolebarn. I utgangspunktet et positivt forslag for å ivareta barns trafikksikkerhet, men resultatet vil bli enda farligere forhold på Kjellstadveien.

En sperring av Jensvollveien vil presse all trafikk fra Stoppenkollen, Nøstet, Frognerlia, Grette etc. til motorveien via Kjellstadveien. 

Mulige tiltak er, i tillegg til helt eller delvis stenging av Kjellstadeien for gjennomgangstrafikk, etablering av fortau eller sykkelstier samt utvidelse av veiens bredde. Et umiddelbart tiltak er å fjerne vegetasjon som hindrer sikten.

Det haster med gjennomføringen av tiltakene; trafikksikkerhet er viktig og bilen vil i uoverskuelig fremtid være det dominerende framkomstmiddelet.

Dette er ikke tiltak som kan vente under dekke av at det i forbindelse med Fjordbyen (Soria Moria) skal utarbeides en ny trafikkplan for Ytre Lier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags