Lars Haugen i Frp skriver i et innlegg 25. oktober om det han mener er symbolpolitikk fra enkelte andre partier, heriblant Ap, og bruker kommunestyret 11. oktober som eksempel, og det gjelder særlig to saker. Utbyggingen på Haugerudbråtan og parkeringskapasitet ved Egge skole.

Jeg lurer på om jeg og Haugen var i det samme kommunestyremøtet? Når det gjelder Haugerudbråtan fikk vi i Arbeiderpartiet flertall for vårt forslag om å sette av noen av boligene til leie-til-eie, som er et glimrende tiltak for å få folk som ellers ikke kunne kommet inn på det tøffe boligmarkedet i Lier en mulighet til å kjøpe sin egen bolig. Haugen mener i sitt innlegg at «politikk bør grunnleggende sett handle om å løse problemer og utfordringer for innbyggerne». Hvis ikke leie-til-eie er et godt eksempel på det, så vet ikke jeg. Samtlige representanter i kommunestyret, med unntak av fire fra Frp, stemte for forslaget.

Når det gjelder omkampen om arealdisponeringen og matjord, var Arbeiderpartiet ikke en del av den omkampen. Tvert imot var vi svært tydelige på at vi forholdt oss til, og respekterte vedtatte og gjeldende planer, selv om vi også var mot flere av vedtakene den gangen kommuneplanen ble vedtatt. Men når en plan er vedtatt, forholder vi oss også til den.

Når det gjelder parkeringsplassene på Egge skole, så landa vi også i kommunestyret på det samme som øvrige partier, fordi vi også så at dette ble det mest fornuftige. Etter utvalgsrunden før kommunestyret, og mer jobbing med saken, endte vi også der vi gjorde i kommunestyret, og vi fikk et enstemmig resultat som alle er fornøyd med. Det fine med at saker blir behandlet i flere ledd, først i hovedutvalgene, og til slutt i kommunestyret, er jo nettopp dette med at en sak kan modnes, og vi kan ende med enda bedre vedtak når de endelige vedtakene blir gjort i kommunestyret.

Om Haugen mener at resultatet blir at politikken i kommunestyret ufrivillig fremstår som komisk for innbyggerne, så gjør i hvert fall slike leserinnlegg det. Å omtale meningsmotstanderes krav som latterlige, bruke ord som klimahysteri, hører til en helt annen tid og er en sjargong vi svært sjelden hører i kommunestyret i dag. De fleste partier har tatt klimakrisen inn over seg, og jobber på ulike vis for å finne veien til mål. Og ja, Haugen, det vil koste det offentlige og samfunnet å nå klimamålene, men det vil koste enda mer å ikke gjøre det.