LIER: Den nye ordningen sier at alle små vannforsyningssystemer nå skal registreres, og fristen var egentlig 1. juli 2018.

Nå sendes det ut en påminnelse til alle husstander som ikke er registrert med kommunal vannforsyning.

Mange ikke klar over det

– Mange drikker vann av dårlig kvalitet hver eneste dag uten å være klar over det. Vi oppfordrer alle til å få analysert en prøve av vannet sitt. På den måten kan de få klarlagt om drikkevannet holder mål eller ei, forteller Ina E. Rasmussen, avdelingsingeniør i Tilsynet for små avløpsanlegg. Hvor dette kan sendes er det info om på kommunens nettside.

Rasmussen mener mange ikke er klar over at de har dårlig drikkevann i springen hjemme – og at kroppen etter hvert blir vant med den dårlige kvaliteten.

– Om man da har gjester på besøk, kan de plutselig bli veldig dårlige av det samme vannet, sier hun, og legger til at spedbarn og folk med nedsatt immunforsvar er spesielt sårbare.

Klar oppfordring

Plikten til å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet gjelder alle brønner som forsyner to hus eller flere med drikkevann. Kommunen oppfordrer imidlertid også de som har brønner som forsyner kun ett hus til å registrere den.

– Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og det er veldig viktig å passe på at drikkevannskilden ikke blir forurenset. sier Rasmussen.

Det er enkelt – og gratis – å registrere vannforsyningen hos Mattilsynet.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring sier det ikke bare dreier seg om vannkvalitet, men også et føre-var-prinsipp.

– Vi ønsker at alle brønner blir en del av kommunens oversikt slik at vi kan varsle hvis det er en utslippssituasjon, men også hvis det skal være byggeaktivitet i området. Da kan disse brønnene tas hensyn til i det videre arbeidet, sier hun.

– Hvor viktig er kvaliteten på drikkevannet?

– Bakteriefloraen behøver ikke bety så mye som dem som er vant til den, men for dem som ikke er vant til den, kan det føre til magebesvær. I tillegg er det viktig å sjekke mineralinnholdet. Eksempelvis fluor kan være bra i små mengder, i større mengder kan det føre til beinskjørhet, sier hun.