LIER: Det sier førstekandidaten til Miljøpartiet De Grønne (MDG) Lier, Janicke Karin Solheim, som tidligere har representert Sosialistisk Venstreparti både i kommunestyret og på fylkesnivå.

– Kommunene er dessverre sinker på miljøfronten i mange saker, derfor er det viktig at vi gir folk muligheten til å stemme på et parti som tar miljøet og grønne Lier på alvor, og som setter miljøperspektivet først i alle saker, sier Solheim.

Én til to representanter

Ser man på meningsmålinger nasjonalt og på fylkesnivå, og overfører det til Lier, ligger MDG an til å få én eller to representanter inn i kommunestyret.

Dermed kan MDG bli et vippeparti, som kan være med på å avgjøre politiske saker i favør av både høyre- og venstresiden.

– Vi er verken blå eller røde – vi er grønne. Derfor kan man ikke plassere oss i noen blokk. Vi samarbeider med dem vi mener har de mest miljøvennlige forslagene i hver enkelt sak, fordi vi setter miljøet først. Derfor bretter vi opp ermene nå for å få med oss flest mulig, slik at vi kan få reell innflytelse i lokalpolitikken, sier Solheim.

Mangler helhetlig plan

Hun mener blant annet at Lier mangler en helhetlig og langsiktig næringsplan, og reagerer sterkt på det hun kaller en «massiv næringsutbygging» på Lierskogen og Gjellebekk, noe hun mener har forårsaket forurensning både av Damtjern og elvene rundt.

– For eksempel Franzefoss pukkverk og bedriftene i tilknytning til dette, setter et voldsomt og negativt preg på naturområdet og naboområdene rundt, med både støy, støv og forurensende utslipp, sier Solheim.

Vi samarbeider med dem vi mener har de mest miljøvennlige forslagene i hver enkelt sak, fordi vi setter miljøet først

Janicke Karin Solheim, 1. kandidat.

 

Vil verne matjorda

Hun ønsker en langt mer grønn næringspolitikk, der vern av matjorda går foran næringslivets ønsker om å ekspandere.

– Vi må se til at miljøkravene blir overholdt og at nye byggeplaner tar mest mulig hensyn til naturen. Vi kan ikke bare tenke kortsiktig gevinst og økt forbruk, og lukke øynene for hva som skjer når vi som samfunn forbruker stadig mer. Vi ønsker også et mer medmenneskelig samfunn og en mer rettferdig fordeling av godene, i solidaritet med dem som ikke har det så bra – både globalt og lokalt, sier Solheim.