Vil være en garantist

Klare ord: Toppkandidat Espen Lahnstein er klar for sin tredje periode i kommunestyret. Han har allerede slått fast at partiet vil kjempe mot en kommunesammenslåing.
ARKIVFOTO: SIMEN NÆSS HAGEN

Klare ord: Toppkandidat Espen Lahnstein er klar for sin tredje periode i kommunestyret. Han har allerede slått fast at partiet vil kjempe mot en kommunesammenslåing. ARKIVFOTO: SIMEN NÆSS HAGEN

Artikkelen er over 4 år gammel

Om ikke Espen Lahnstein får det som han vil, så lover han i det minste sine motstandere en hard kamp.

DEL

LIER: Det er enkelt å utfordre Espen Lahnstein til å snakke om Senterpartiets kjernesaker:

– Senterpartiet setter de grønne verdier i sentrum. Som jordvern, matproduksjon og at vi ikke vil slå sammen Lier med andre kommuner, sier han raskt.

– Vi skal være en garantist for å løfte disse synspunktene på dagsordenen, sier Lahnstein.

Uforståelig

Han tenker seg litt om. For visst står det mye mer konkret i programmet, men så var det dette med hovedsakene da. De saken som skal trekke velgere til akkurat hans parti:

– Uansett argumentasjon klarer vi ikke se at de positive konsekvensene av en kommunesammenslåing er større enn de negative konsekvensene. Vi tror det er best at beslutningene fattes nær innbyggerne og at Lier kommune i dag har en riktig størrelse for å gi gode tjenester.

– Hvilket betyr?

– At når en kommune blir for stor så blir den uoversiktlig og vil bli inndelt i «bydeler» og områder med selvråderett og ikke like effektiv som tidligere. Vi mener Lier ikke har noe å hente ved å bli en veldig større kommune. Samarbeid med andre kommuner har vi lang og god erfaring med og fortsetter gjerne med det.

Utfordrer

Han brukte vårparten på å utfordre sine politiske kollegaer i saken. Uten å få særlig gjennomslag.

Lier hadde en jordbrukssjef som gikk av fordi politikerne var for slepphendte med jordvernet.

Toppkandidat Espen Lahnstein

Kravet om en lokal folkeavstemning gjorde at de øvrige partiene nullet ut saken i valgkampen.

VALG 2015: Lier Sp

  • Har hatt to representanter i kommunestyret i perioden 2011-2015.
  • De sju øverste på nominasjonslisten for perioden 2015-2019: Espen Lahnstein, Jan O. Stolp, Laila Tryde, Marit Waaler, Arne Flatebø, Knut Espen Riis, Tone Birgitte Bergflødt

Småplukk fra programmet

  • Etablering av matebusser til Lier stasjon og Lierbyen fra alle kanter av bygda.
  • Vil arbeide for å få vedtatt en helhetlig etableringsplan.
  • Arbeide for av- og påstigning langs E18 for ekspressbussene.
  • Vil styrke tverrforbindelsene i bygda.
  • Vil gjeninnføre vaktmestertjeneste på skolene.
  • Vil legge tilrette for bruk av marka.

Til Lahnstein store irritasjon:

– De to største partiene (Ap og Høyre) har definert kommunesammenslåing som en ikke-sak i valgkampen. Men allerede i november/desember skal kommunestyret vedta om vi skal forhandle med andre navngitte kommuner. I ytterste konsekvens kan dette bli den siste kommunevalgkampen med Lier som egen kommune, sier Lahnstein.

Han roser Venstre-leder Tove Hofstad for et klart standpunkt. Riktignok er Venstre positiv til en kommunesammenslåing, men:

– Det er bra at partiet gjør som oss, og fronter sin holdning. Det burde andre gjøre også, sier han.

Mat og hall = mathall

Tidligere i år lanserte også partiet sin idé om en mathall på Kjellstad. En idé med utsalg av lokale matvarer ble møtt med mange positive reaksjoner.

– Mathallen er bare en naturlig konsekvens av vårt politiske fokus på jordvern, trygg og kortreist matproduksjon, sier Lahnstein.

– Har dere vært et godt jordvernparti?

– Ja, det har vi vært. Vi tenker jordvern i alle saker som omhandler dyrka og dyrkbar mark. Da er jordvernet i høysetet for oss, og det vil det fortsatt være.

– Men i Lier sier alle partier at de er for jordvern ...?

– Det er egentlig litt oppsiktsvekkende at alle sier det samme. Det er bare å se hvordan Lier har utviklet seg de siste 10–20 årene. Med økt biltrafikk og økt nedbygging av dyrka mark. Kommunen hadde en jordbrukssjef som gikk av fordi politikere var for slepphendte med jordvernet. Vi så det nå sist på Kjellstad Øst der Senterpartiet stemte imot.

– Hvilket parti kommer dere til å støtte etter valget?

– Det er det partiet som gir oss mest gjennomslag for vår politikk i kommende periode. Ingen av de to store får flertall alene, og derfor er det viktig for folk å merke seg at det er de mindre partiene som skal fargelegge framtidens politikk i Lier.

– Andre saker?

– Senterpartiet har en veldig aktiv pendler- og kollektivpolitikk. Vi mener at liungene skal kunne ta seg fram på en trygg og effektiv måte også uten å bruke bil. Økt biltrafikk fører til økt støy og vi er for gode støydempingstiltak mot bebyggelse, sier Espen Lahnstein.

Artikkeltags