Maner til solidaritet

Verdiene er viktige: – Det går på våre verdier som rettferdighet, solidaritet og Grønne Lier. Det er verdiene som er overordnet for hva vi stemmer i enkeltsaker, sier SVs Ninnie Bjørnland.FOTO: PÅL A. Næss

Verdiene er viktige: – Det går på våre verdier som rettferdighet, solidaritet og Grønne Lier. Det er verdiene som er overordnet for hva vi stemmer i enkeltsaker, sier SVs Ninnie Bjørnland.FOTO: PÅL A. Næss

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det er våre grunnleggende verdier som avgjør hva vi stemmer i enkeltsaker, sier SVs toppkandidat Ninnie Bjørnland.

DEL

LIER: SV har i dag to representanter i kommunestyret, og stiller med Ninnie Bjørnland og Kathy Lie på de to øverste plassene i årets kommunevalg.

Toppkandidat Bjørnland er tydelig på hva som er partiets viktigste budskap i valgkampen:

– Det går på våre verdier som rettferdighet, solidaritet og Grønne Lier. Det er verdiene som er overordnet for hva vi stemmer i enkeltsaker, sier hun.

Barn og unge

Bjørnland påpeker at SV har en viktig stemme inn i det lokalpolitiske landskap:

– SV setter barn, unge og unges oppvekstvilkår på dagsordenen. Fattigdomsbekjempelse og kampen mot barnefattigdom er viktige saker for oss. Lier er en rik kommune, men det er anslagsvis 500 barn dette gjelder. Og for dem er det svært viktig. Det er mye vi kan gjøre på kommunalt nivå for å forebygge og kompensere fattigdom. Det handler om valg og prioriteringer, sier Bjørnland.

Partiet vil også fokusere på økte ressurser inn i eldreomsorgen.

– Vi vil prioritere oss vekk fra stoppeklokkeomsorgen. Vi som samfunn skal ha tid til å ta vare på våre eldre, sier hun.

Partiet har også vist seg som en sterk forkjemper for å ta imot flere flyktninger:

Det er ikke hva man sier, men hva man gjør som teller.

Ninnie Bjørnland, 1. kandidat.

– Vi ønsker å bidra til et inkluderende Norge der også vi tar vår del av den enorme flyktningstrømmen som er i verden i dag, sier hun.

VALG 2015: Lier SV

 • Har hatt to representanter i kommunestyret i perioden 2011-2015.
 • De sju øverste på nominasjonslisten for perioden 2015-2019: Ninnie Bjørnland, Kathy Lie, Rolf Alexander Hansen Røine, Annlaug Røine, Aihan Fatah Jaf, Wivi Abelsen, Sigmund Ruud.
 • Småplukk fra programmet:
 • SV vil blant annet arbeide for trygge sykkelveier uten trafikkfarlige veikrysninger.
 • Vil etablere grønne lunger i alle utbyggingsprosjekter.
 • Vil støtte etableringen av egne ridestier.
 • Vil forslå innføringen av eiendomsskatt
 • Vil arbeide for gratis kjernetid i barnehagen.
 • Ja til en time fysisk aktivitet i alle skolene.
 • Ønsker en leksefri heldagsskole.
 • Mener Lier står godt som egen kommune.
Jordvern

I likhet med alle andre partier vil SV prioritere jordvern. Bjørnland mener imidlertid flertallet ikke er like flinke til å følge opp:

– Alle partier snakker om jordvern, men det er bare å se på hvordan de enkelte partier stemmer i enkeltsakene, så ser vi at det blir mye fagre løfter. Det er ikke hva du sier, men hva du gjør som teller, og vi ser at det til stadig blir vedtatt nedbygging av dyrka mark, sier hun.

Eiendomsskatt

SV erkjenner at de har valgløfter som koster mer enn de andre partiene. Derfor har partiet i en årrekke foreslått å innføre eiendomsskatt i kommunen.

Et forslag som stort sett møtes med skuldertrekk og lett harselas fra flertallspartiene.

Bjørnland står imidlertid på forslaget, og mener det er solidaritet i praksis.

– Eiendomsskatten vi tenker å innføre er beskjedne to promille av eiendomsverdien. I tillegg til at jordbrukseiendommen ikke omfattes av eiendomsskatten, vil vi også ha et bunnfradrag. Rådmannen har beregnet at dette vil utgjøre 38 millioner kroner på bolig og næring. Vi mener dette er en lav pris å beta- le for at de svakeste av oss skal få et bedre liv, sier Bjørnland.

Støtter Ap

Selv om Bjørnland står som ordførerkandidat erkjenner hun at det neppe er realistisk. Derfor er hun allerede nå tydelig på hvem av de store partiene de vil støtte:

– Jeg kan ikke forestille meg at vi støtter andre enn Aps Tonje Evju, sier hun, og påpeker:

– Vår fremste ambisjon er å komme oss inn i flest mulig utvalg slik at vi kan drive vår politikk. Selv om vi ikke er det største partiet mener vi det er viktig å være med å sette dagsorden i debatten, sier hun.

Og mener Lier trenger en politisk kursendring:

– Det er ingen katastrofe i Lier. Kommunen er rik og tilsynelatende veldrevet.

– Men vi trenger noen som stopper opp den voldsomme iveren etter å privatisere og konkurranseutsette, som verner om jorda og som er opptatt av de svake i samfunnet.

Artikkeltags