– Må tenke langsiktig

SIER NEI: – Rent idealistisk og liberalistisk er Frp for så vidt for innvandring, men vi kan ikke ha fri flyt.FOTO: SIMEN NÆSS HAGEN

SIER NEI: – Rent idealistisk og liberalistisk er Frp for så vidt for innvandring, men vi kan ikke ha fri flyt.FOTO: SIMEN NÆSS HAGEN

Artikkelen er over 4 år gammel

Toppkandidat Morgan Langfeldt erkjenner at partiet står alene i flyktningpolitikken, men skjønner ikke alltid hvorfor.

DEL

LIER: – Det er nok i flyktningpolitikken vi skiller oss mest fra de øvrige partiene. Vi har en annen filosofi og tankegang, og føler at vi har den riktige politikken. De andre synes åpenbart at vi er grusomme, sier han lakonisk.

Når kommunestyret behandler spørsmål om hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, utmerker Frp seg med sitt gjennomgående nei-standpunkt.

Etterlyser kontroll

Langfeldt forklarer:

– Rent idealistisk og liberalistisk er Frp for så vidt for innvandring, men vi kan ikke ha fri flyt. Da frykter vi at det blir kaos. Vi er veldig opptatt av å skape et velfungerende Lier, og er dermed avhengig av at vi tilrettelegger og integrerer på en skikkelig måte for å unngå problemer. Og da må vi ha kontroll. Mister vi den frykter jeg for økt fremmedfrykt og rasisme, sier han.

Og poengterer at dette er en viktig sak for Frp:

– Vi har dette standpunktet, og det vil vi ha i uoverskuelig framtid.

Av andre kjernesaker for Frp trekker Langfeldt fram næringspolitikken, og etterlyser en langt mer framoverlent holdning i kommunen:

– Slik jeg ser det ønsker vi i større grad enn de andre partiene å gi næringslivet bedre mulighet for etablering. Vi har økt fokus på å legge til rette for næringsutvikling på nye områder, og ser at vi også trenger en type arbeidsliv for dem som ikke arbeider med pc'en under armen, sier han.

Ja til jordvern

Partiet ønsker å følge opp landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs visjoner for landbruket:

Frp er forsåvidt for innvanding, men vi kan ikke ha fri flyt.

Morgan Langfeldt, 1. kandidat.

– Vi ser at lierbonden er viktig, og ønsker i større grad å legge til rette for bønder som tør å tenke alternativt og «utenfor boksen», sier han.

VALG 2015: Lier Frp

 • Har hatt fem representanter i kommunestyret i perioden 2011–2015.
 • De 12 øverste på nominasjonslisten for perioden 2015-2019: Morgan Langfeldt, Lars Haugen, Per Vemork, Knut Eilert Sørnes, Mette Irene Hansen, Isabelle Søgård, Vidar Borgen, Marius Svartås, Gisle Finsveen, Arne Liurdalen, Eva M. Kristiansen, Tor-Olav Søgård.
 • Småplukk fra programmet:
 • Ja til et fortsatt selvstendig Lier
 • Ønsker å forby religiøse plagg i skole og barnehage
 • Ønsker å styrke den psykiatriske omsorgen i Lier
 • Ønsker flere rehabiliteringsplasser
 • Ja til bygging av fritidsboliger i Lier
 • Ønsker å utrede bybane på den gamle jernbanetraseen mellom Lier og Drammen.
 • Nei til Buskerudby-prosjektet med tilhørende bompengefinansiering
 • Fortsatt støtte til Lier Bygdetun
 • Nei til at kommunen skal være økonomisk bidragsyter til kulturlivet

At den visjonen kan komme i kollisjon med hensynet til jordvern er han ikke enig i.

– Vi er også opptatt av et sterkt jordvern, men det finnes ingen absolutter. Vi ønsker imidlertid i større grad enn de andre å se på muligheter for å øke landbruksarealet. Derfor vil bli blant annet vurdere om det finnes ravinedaler i Lier som kan fylles opp og tas i bruk til jordbruk.

Vil vurdere Nordal

Lier Frp går imidlertid inn i gammel stridssak med klar holdning: Det er på tide å se på skolestrukturen, mener partiet.

– Ja, vi er villig til å se på skolestrukturen i neste valgperiode, og det er ingen hemmelighet at vi er skeptisk til Nordal. Vi mener derfor at vi må ha en ny vurdering på helheten. Vi ser også at Oddevall skole er i dårlig forfatning, og at det må gjøres et valg. I forbindelse med byggingen av Hegg skole, erfarte vi at Sylling skole har vist at de kan takle et atskillig høyere elevtall enn de har i dag, sier han.

Uten at han dermed vil konkludere med nedleggelse av de to skolene.

– Dette må vurderes, men vi må tørre se på saken med nye øyne, sier han.

Ser til Høyre

Når det gjelder partisamarbeid har Frp lang tradisjon for å samarbeide med Høyre.

Det tror Langfeldt blir en naturlig konstellasjon også i neste valgperiode.

– Vi har samarbeidet i mange år, og har gode tradisjoner for det. Vi vil imidlertid alltid søke samarbeid der vi føler vi får mest gjennomslag for vår politikk, men fram til nå mener jeg at vi er kommet styrket ut av et teknisk samarbeid med Høyre, sier han.

Artikkeltags