Fokus mot sentrum

KAMPKLAR: Tove Hofstad er klar til å drive politikken, og ta tøffe oppgjør med Høyre. Men å innlede et formelt samarbeid med Arbeiderpartiet tror hun sitter langt inne.

KAMPKLAR: Tove Hofstad er klar til å drive politikken, og ta tøffe oppgjør med Høyre. Men å innlede et formelt samarbeid med Arbeiderpartiet tror hun sitter langt inne.

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det har vært litt mye frislipp av næringslivet i Lier, sier Venstres Tove Hofstad, og lover å ta mange kamper.

DEL

LIER: Venstre stiller med helt nytt lag på banen.

Etter en mannsalder i lokalpolitikken abdiserer Nina Johnsen og overlater topplassen til Tove Hofstad. Hun er også fjerdekandidat på partiets fylkesliste.

Geir Cato Kristiansen kommer inn som fersk annenkandidat. Partiet har i dag to representanter i kommunestyret.

Politiske prosjekter

Hofstad bobler nesten over av politiske prosjekter.

– Venstre skal jobbe for å få politikken i Lier inn mot sentrum. Det har vært altfor mye frislipp av næringskreftene i kommunen. Venstre er et miljøparti, og når store prosjekter som fjordbyen skal etableres, er det viktig å ha noen som setter hardt mot hardt slik at kommunen ikke lar seg presse av dem som eier og skal utvikle tomtene, sier Hofstad, og mener nettopp fjordbyen blir et viktig Venstre-prosjekt med skyhøye miljøkrav.

– Vi kan ikke akseptere at fjordbyen blir høy og for trang. Tvert imot skal det være åpne rom med både grønne og blå lunger. I tillegg til å være et sted man kan både bo og jobbe, skal det være et sted å være også når man har fri. Med boligsosiale tiltak vil vi sikre at det blir boliger for alle, ikke bare dem som har god råd, sier Hofstad, og mener Drammen ikke har lyktes på samme måte i utviklingen av Union Brygge.

– Der er det for mye betong og for mye asfalt.

Ja til sammenslåing

Tove Hofstad er så langt den eneste toppkandidaten som har tatt et klart ja-standpunkt til kommunereformen.

Å sitte med håndbrekket på gjør at det blir vanskeligere å finne løsninger.

Tove Hofstad, 1. kandidat.

– «Alle» er positive til å etablere fjordby, og det framstår for meg som pussig at de da ikke ser at det også er første steg på veien mot å slå Lier sammen med Drammen. De to kommunene vil bli knyttet enda tettere sammen, og dem som blir boende i den nye fjordbyen, vil naturlig sogne til Drammen, sier Hofstad.

VALG 2015: Lier Venstre

 • Har hatt to representanter i kommunestyret i perioden 2011-2015.
 • De sju øverste på nominasjonslisten for perioden 2015-2019: Tove Hofstad, Geir Cato Kristiansen, Marianne Berg, Sarbijt Singh Shergill, Maria Kristine Løkstad, Tor K. Haugen, An-Magritt Leirfall Saksvik.
 • Småplukk fra programmet
 • Vil ha forsøksprosjekt med uteskoler for 1.-7. trinn.
 • Verne Joseph Kellersvei som skolevei, og regulere godstrafikk via Gjellebekk.
 • Etablere Kjellstadveien som miljøgate der sykkel har forrang.
 • Øke voksentettheten i barnehagen.
 • Stimulere til økt magfold av barehager.
 • Støtte til prosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge.
 • Øke bemanningen ved Lier musikkverksted.
 • Ansette næringsrådgiver i 100 prosent.

– Derfor velger jeg å være positiv til kommunereformen. Å sitte med håndbrekket på gjør det vanskeligere å finne løsninger. Derfor mener jeg det er på tide å gå løs på de mulighetene som finnes i den reformen som ligger der, sier hun.

«Varme Venstre»

Men Venstre er mer enn fjordby og kommunesammenslåing.

– Jeg håper at de fleste har fått med seg at Venstre står for en litt varmere politikk enn den flertallet i kommunestyret har stått for, og at vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å ta imot det antall flyktninger myndighetene har bedt oss om å ta imot, poengterer hun.

I tillegg har partiet allerede markert at det ønsker økt lokal satsing på sykkelveier, kollektive løsninger og mer miljøvennlig ferdsel.

– Vi vil gjøre det lettere for liunger å ta grønne valg.

– Men hva med ordførerkandidat. Hvilket parti ser dere for dere å samarbeidet med?

– Venstre er et borgerlig parti, og vil alltid være et parti som ønsker en sterk, men begrenset stat. Vi føler at den politiske balansen i Lier er i ferd med å bevege seg mot sentrum. Både H og Ap har ytret ønske om samarbeid, og felles for begge partiers valgprogram er at de mangler gode løsninger for innovasjon og gründerskap, samt klima- og miljøtiltakene som Venstre fronter. Derfor er det viktig at liungene tenker på framtiden i årets valg.

– Og så stiller dere med mange nye kandidater ...

– Vi har mange flinke folk som synes det er gøy å drive lokalpolitikk. Vi skal ikke bare mene og synse, men vi skal virkelig jobbe. Og våre representanter er klare til å gå løs på jobben, sier Tove Hofstad.

Artikkeltags