– Alle bør ha det bra

MYKE VERDIER: Mennesket i sentrum, er KrFs kjernesaker til valget. – Vi er opptatt av de myke verdiene, og at folk skal ha det bra, sier toppkandidat Brynhild Heitmann.

MYKE VERDIER: Mennesket i sentrum, er KrFs kjernesaker til valget. – Vi er opptatt av de myke verdiene, og at folk skal ha det bra, sier toppkandidat Brynhild Heitmann.

Artikkelen er over 4 år gammel

– Veier og bygninger er viktig det også, men kampsakene våre er knyttet til menneskene, sier KrFs toppkandidat.

DEL

LIER: – Vi er opptatt av de myke verdiene, og at folk skal ha det bra.

Brynhild Heitmann går løs på sin tredje periode som kommunestyrerepresentant, og topper et lag bestående av flere nye navn.

Både Mats Harjo Skar på annenplass og Heidi Langgaard på tredjeplass er nye navn i kommunepolitikken.

Viktige verdier

Men verdiene og de politiske målsettingene er vel forankret i gamle KrF-tradisjoner.

– Vi har fokus på de svakeste i samfunnet. Derfor ble vi veldig lei oss da vi tapte saken om hvor mange Syria-flyktninger Lier kan ta imot, sier Heitmann.

Hun utfordres på lokale kampsaker, men erkjenner at saker med mennesker i sentrum noen ganger kan være vanskelig å kommunisere.

– Vi ønsker å fokusere på de svakeste i samfunnet, og ser blant annet på mobbeproblematikken som vi mener er en helseutfordring i vårt samfunn. Vi ser at også voksne må dresseres i denne sammenhengen.

Heitmann prater om nei til søndagsåpne butikker, om menneskeverd og valgfrihet for barnefamilier.

– Derfor ønsker vi å beholde barnehagestrukturen slik den er i Lier med en miks av private og kommunale barnehager. Vi ønsker blant annet ikke at kommunen skal bygge en ny kommunal barnehage som kan bidra til å ødelegge økonomien i de private. For oss er det viktig at foreldrene selv kan velge den profilen de selv ønsker på sin barnehage.

– Betyr det at dere også støtter en eventuell privatisering i omsorg?

Vi mener helt klart at det er behov for en ny kirke i Ytre Lier. I første omgang vil vi jobbe for å få avklart en tomt.

Toppkandidat Brynhild Heitmann

– Mennesker vil alltid være i fokus for oss. Det betyr at vi er mer opptatt av at eldre skal behandles med respekt for sine valg og sine ønsker, enn hvordan tjenestene er organisert. Nok personale og riktig kompetanse er en målsetting for KrF.

VALG 2015: Lier Krf

  • Har hatt to representanter i kommunestyret i perioden 2011-2015.
  • De sju øverste på nominasjonslisten for perioden 2015-2019: Brynhild Heitmann, Mats Harjo Skar, Heidi Langgard, Anders G. Opsahl, Magnus Angeltveit, Ragnhild Moslet Egeberg, Leif Arne Aanestad.
  • Småplukk fra programmet
  • Økt ressurser i hjemmesykepleien.
  • Optimale bo- og arbeidstilbud for mennesker med utviklingshemming.
  • Konflikthåndtering i skolen gjennom samtale og forsoningsarbeid.
  • Skoleklassene bør ikke ha flere enn 25 elever pr. lærer.
  • Helsestasjoner og barnevernet bør sikres ressurser til tidlig innsats når barn har utfordringer.
  • God oppfølging for mennesker som sliter med rus og psykiatri.
  • Etablere botilbud for mennesker som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet.
Ja til kirke

– For åtte år siden gikk dere til lokalvalg med mål om å få bygget ny kirke i Ytre Lier. Har dere forlatt denne saken?

– Nei det har vi ikke. Vi mener helt klart at det er behov for en ny kirke i Ytre Lier. I første omgang vil vi jobbe for å få avklart en tomt.

Heitmann plasserer også KrF som en vinner innen jordbrukspolitikk.

– Faktisk så har lederen i Norges Bondelag kåret KrFs jordbrukspolitikk til Norges beste. Konkret i Lier mener vi det må jobbes mer med å tilrettelegge og støtte innovasjon i landbruket, samt at vi ønsker å jobbe for flere lærlingplasser i sektoren. Det er viktig å ta vare på dyrka mark for å produsere mer mat og for å overlevere jorda til nye generasjoner. Miljøperspektivet og gode måter å utnytte ressursene er viktig for partiet.

Partiet ønsker også å lansere et aktivitetskort som kan benyttes av familier med lav inntekt.

– Det er et prosjekt som er initiert av Frelsesarmeen i Oslo, der barn i fattige familier får et kort de kan vise fram på aktivitet. Hvordan vi kan gjøre det praktisk i Lier har vi ikke helt klart for oss ennå, men dette ønsker vi følge opp.

Partiet har hatt en eller annen form for valgteknisk samarbeid med Høyre i mange år. Heitmann ser ikke for seg å bryte det nå heller.

– Først må vi ha valgresultatet på plass, og så må vi vurdere framtidige samarbeidskonstellasjoner. Men det vi vet er at vi har hatt et samarbeid med Høyre i mange år der vi har fått lov til å være med på å prege politikken. Vi vet ikke hvordan et tilsvarende samarbeid vil arte seg sammen med Arbeiderpartiet. Samarbeidet er jo et rent valgteknisk samarbeid der vi går sammen om et felles budsjett, men står fritt i de enkelte sakene. Alle partiene har hatt representanter i formannskapet og de siste årene har sentrumspartiene hatt varaordfører, påpeker hun.

Artikkeltags