– En alvorlig tankevekker

Advarer: Aps Silje Kjellesvik Norheim ser faresignaler i kommunens økonomi. – Det er på høy tid at innbyggerne får et ærlig og riktig bilde av hvordan det står til, sier hun.

Advarer: Aps Silje Kjellesvik Norheim ser faresignaler i kommunens økonomi. – Det er på høy tid at innbyggerne får et ærlig og riktig bilde av hvordan det står til, sier hun.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Aps Silje Kjellesvik Norheim mener den økonomiske situasjonen er «sjokkerende».

DEL

LIER: Hun er på vei inn i sin første periode som kommunestyrerepresentant, og frykter Liers økonomiske situasjonen kan uthule velferden.

– Høyrestyrte Lier har formidable 1,8 milliarder i gjeld, og den har bare vært økende de siste årene fra 1,2 milliarder i 2011. Gjeldsbelastningen tilsvarer 105 prosent av inntektene, og selv om vi nok vil ha lav rente lenge enda, så vil en renteoppgang vil gi dramatiske konsekvenser, sier hun.

Endringer

Hun mener endringer i de økonomiske forutsetningen kan få dramatiske konsekvenser for Lier.

– Den siste offentliggjorte månedsrapporten fra Lier kommune sier at skatteinngangen er svak, og nye prognoser i revidert nasjonalbudsjett indikerer cirka 10 millioner mindre i skatt og rammetilskudd, enn budsjettert for perioden. Den samme rapporten melder også om flere millioner i overforbruk i omsorg-, helse- og sosialtjenester. Dette skjer i en periode hvor kommunen burde gått helt motsatt vei, og spart inn etterslep og underskudd fra tidligere perioder, sier hun.

Hun frykter Liers innbyggere har en klar forståelse av situasjonen.

– Folk jeg prater med blir overrasket over situasjonen, og jeg mener det er på høy tid at innbyggerne får et ærlig og riktig bilde av hvordan det står til. Det er ikke tvil om at dette vil merkes i årene som kommer, og over tid vil uthule velferden vi tror vi har tilgang på, sier hun.

«Solid og robust»

Ikke uventet er Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe sterkt uenig i beskrivelsen.

– Sammenlignet med andre kommuner har Lier en solid og robust økonomi. Og ser vi på gjeld pr. innbygger er den ikke faretruende høy. Men det er klart at vi rentenivået skvetter opp til 10 prosent så får vi noen utfordringer.

– Men hva hvis den øker til fem prosent?

– Det skal vi håndtere på en utmerket måte.

Zapffe mener det fortsatt er utfordringer i kommunen som igjen vil føre til nye investeringer:

– Men det er naturlig at investeringsnivået blir lavere i kommende perioden enn inneværende. Lier har alltid investert mye, men det har vært litt spesielt nå ved at vi ferdigstiller ny skole og nytt sykehjem omtrent samtidig, sier han.

Artikkeltags