Høyres politiske regnskap – et hån mot lokalt politisk arbeid

Aps Gunnar Nebell. ARKIVFOTO

Aps Gunnar Nebell. ARKIVFOTO

Av
DEL

MeningerI 100 punkter innenfor ulike målområder, presenterer partiet Høyre hva de har oppnådd i 4-årsperiden som ligger bak oss. De ønsker å få velgerne til å tro at resultatoppnåelse på de dels upresise og luftige programerklæringene alene skyldes Høyres ledelse, initiativ og gjennomføringskraft.

Dette såkalte regnskapet er direkte uredelig og et hån mot 7 andre partiers utrettelige arbeid for å skape en god kommune å bo i. Sannheten er at de resultater som presenteres er skapt gjennom initiativ, bearbeiding, politikkutforming og stort sett enstemmighet i et tverrpolitisk fellesskap.

Jeg burde sikkert ikke hisse meg opp over dette utspillet fra Høyre, men på eget og Arbeiderpartiets vegne er jeg rett ut sagt forbannet på den arroganse og undervurdering Høyre gjør av andre partiers innsats og engasjement, det være seg i opposisjon eller posisjon.

I floraen av påståtte resultater, framkommer selvfølgelig ikke Høyre egen tafatthet og uforutsigbarhet i viktige saker som har stått og fortsatt står på dagsorden. Som et eksempel den viktigste saken som vil bli avgjørende for utviklingen av liersamfunnet i all framtid og som miljøforkjempere, innbyggere, utbyggere og næringslivet ønsker Høyres svar på er:

Hvilken trase for E134 prioriterer Høyre når det politiske Lier om kort tid skal ta stilling til trasevalg?

Arbeiderpartiet har lykkes med å få klare svar og oppslutning fra alle de andre partiene om at Vikeralternativet er eneste akseptable trase. Ikke minst Høyres ordfører burde spille en aktiv rolle i kampen for Viker gjennom de flertallsbeslutninger som allerede foreligger. Av hensyn til velgerne foran det forestående valg bør Høyre nå tone flagg.

Et morsomt tankeeksperiment til slutt: Hadde ordføreren lagt Høyres regnskap fram til politisk behandling i kommunestyret, hadde det nok stått en kø av hoderystende og irriterte gruppeledere på vei mot talerstolen. Kanskje til og med noen hadde anmodet kontrollutvalget om å foreta forvaltningsrevisjon på grunn av det politiske regnskapets form, innhold og kvalitet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags