Arbeiderpartiet ønsker dine innspill

Silje Kjellesvik Norheim

Silje Kjellesvik Norheim

Av
DEL

MeningerI grønne Lier er det godt å bo, jobbe og være, skriver ordføreren i et innlegg hvor hun ber om innspill til Høyre sitt partiprogram. Og Lier kommune drives dessuten etter slagordet «Grønne Lier – for alle innbyggere».

Alt dette kan sees på fra ulike perspektiver, og de ulike partiene har sin politikk og ideologi som sier noe om hvordan vi mener kommunen skal være, om hvordan kommunen virkelig blir en kommune for alle.

I Lier Ap jobber vi også med programmet for neste periode, og vi inviterer alle liunger som har innspill til å dele det med oss.

Å lytte til innbyggerne

For det aller viktigste vi gjør er å lytte til innbyggerne. Både til de som opplever sitt liv som liung som bra, men ikke minst til de som vet hvor skoen trykker.

Som ikke opplever at grønne Lier er for alle, og som ikke opplever at kommunen er et godt sted å bo og være. Det er ingen tvil om at de fleste har det bra i Lier. Det viser mange undersøkelser.

Og det er utrolig hyggelig å se at idretten blomstrer, snorer blir klippet for nye kunstgressbaner, og at elever scorer bra på nasjonale prøver.

Men en kommune, og spesielt en kommune som for det meste oppfattes å være bra, har også et særskilt ansvar for å gjøre sitt ytterste for at alle skal oppleve god livskvalitet i kommunen – også de som faller utenfor og sliter med sitt, og som ikke får tilbudene de trenger.

Pinlig lange ventelister

Denne høsten har vi vært vantro vitne til at to vedtatte bo- og fagtilbud til psykisk utviklingshemmede, hvor ventelistene i årevis har vært pinlig lange, og behovet skrikende, har blitt skrinlagt og sendt ut på nye ørkenvandringer.

Nok en gang har mennesker som allerede sitter nederst ved bordet blitt henvist til en plass sist i køen i denne kommunen.

Slikt kan vi ikke være bekjent av, og flere av opposisjonspartiene har protestert kraftig mot dette. På disse områdene må nye strategi til.

Det samme gjelder andre områder innen helse og omsorg. Vi kan ikke fortsette å kutte til beinet for de som trenger kommunen mest, og vi kan ikke være bekjent av det høye sykefraværet.

Lier Ap er opptatt av at kommunen må ha en strategi for hvor den vil og hvor den skal innenfor de ulike tjenesteområdene, ikke bare prøve å holde skuta flytende.

Boligmarkedet

«For alle innbyggere» er siste delen av kommunens slagord – men hvordan jobber kommunen mot de som ikke er innbyggere, men som skal bli fremtidens innbyggere og skattebetalere i kommunen?

Har vi et boligmarked som er tilpassa dette?

Jeg kjenner mange unge liunger som etter noen år borte i forbindelse med studier ønsker å etablere seg i Lier, nær familie og nettverk.

Men boligprisene er så høye at dette blir helt umulig. I stedet ender de opp i eksempelvis Sande og Nedre Eiker, hvor prisene er lavere og det fortsatt er gunstig å være pendler.

I ordførerens nevnte innlegg skriver hun: «Noe av grunnen til at stadig færre står i arbeid, er at det blir flere over pensjonsalder og færre yngre til å ta over». Og det er helt riktig det!

Derfor må vi bygge for de som skal etablere seg, ikke bare de som skal pensjonere seg, slik at vi kan sikre oss høy sysselsettingsgrad og skatteinntekter.

Skal vi få fremtidens skattebetalere til å bosette seg her, må vi ha en boligstrategi som gjør at kommunen virkelig blir «for alle» – ikke bare de velstående.

Kommunen må som planmyndighet ta et mye større grep om boligutviklingen, og ikke overlate alt til private utbyggere som er drevet av profitt, og som presser boligprisene skyhøyt i været.

Arbeidsplasser og miljø

I tillegg til boliger må kommunen jobbe mer strategisk i forhold til arbeidsplasser. Liers befolkning består i stor grad av innflyttere. Vi har en høy grad av utpendling, faktisk hele 60 prosent!

Lier kommune har alt for få arbeidsplasser som passer til befolkningens kompetanse, her må det målretta og strategisk innsats til fra kommunens side. Lang reisevei/tid til og fra arbeid er sjelden en faktor for økt livskvalitet, og er også ekstremt dårlig miljøpolitikk.

Og når det gjelder miljøpolitikk er det mye å ta tak i, særlig for en kommune som kaller seg Grønne Lier. Vi har en trafikkmengde gjennom kommunen som er ekstrem, veinettene er sprengt, og vi må erkjenne at ytre Lier er en del av gigantveikrysset rv23/E18/E134.

Derfor er det kritisk viktig at sluttfasen av Oslofjordsambandet, en firefelts motorvei, blir lagt i tunnel helt til E18 og ikke i åpent landskap over matjord og boligområder.

Gjennom en årrekke har kommunen vært alt for slepphendt med å si ja til nedbygging av matjord. I en kommune som har noe av den høyeste matjordkvaliteten i landet. Dette kan ikke fortsette.

Norge skal og må ha en høy matproduksjon, og det er en fallitterklæring mot kommende generasjoner og miljøet om Grønne Lier fortsetter å bygge ned matjorda.

For neste periode ønsker vi at Lier kommune skal dreies i en mer sosialdemokratisk retning, basert på verdier som frihet, likhet og solidaritet. Et samfunn basert på gode fellesskapsløsninger. Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags