Ap angrer på nedbygging av dyrket mark: – Vi har strammet opp vår politikk

Den klareste innrømmelsen på onsdagens valgmøte i Lier sto Arbeiderpartiet for: - Vi har gitt dispensasjoner til bygging av dyrket mark vi ikke ville gitt i dag.