Stem etter eget hjerte

Øivind Hammer (MDG)

Øivind Hammer (MDG)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg har vært kommunestyrerepresentant i 4 år, og har ikke tenkt å stille for en ny periode. I bunn og grunn hadde jeg større tillit til demokratiet før jeg kom inn i politikken.

Det er så altfor mye som blir feil, med dårlig saksbehandling fra rådmannens side,- parret med sentrale politikeres respektløshet for jordlov og naturmangfoldlov på den annen. Det har vært spesielt skuffende å se Høyre på nært hold, som med naturfremmed hånd har styrt Lier i lang, lang tid.

I tillegg har vi en lokalavis som vanligvis fronter Høyre-light partiet, Venstre. Et Venstre som vil ha færrest mulig kommunestyrerepresentanter. Jeg oppfatter det som dypt udemokratisk,- å ønske mest mulig makt på færrest mulig hender.

Og for Høyres del, betyr det til syvende og sist; -en mann, gruppeleder i 31 år. Landsfader Einar Gerhardsen satt i 17.

På lederplass skriver Lierposten 4.juli at det var en selvfølge at De Grønnes forslag om at kommuneplanen skulle utsettes til høsten ble avvist. Ja, da er det en like stor selvfølge at vi ikke bryr oss om hverken FNs klimapanel eller naturpanel. Kommuneplanens arealdel er først og fremst et verktøy for å muliggjøre degradering av naturen, -gjennom nedbygging.

Hastverket gjorde at kommunestyret vedtok å tillate nedbygging av 67.000m2 tidligere jordlovbeskyttet jord. Det betyr potensielt 67.000 færre brød, hvert år, inn i all fremtid.

Og dette skjedde vel å merke som en hestehandling med Senterpartiet. Ikke rart at det tidligere Bondepartiet sliter med å rekruttere bønder til politiske verv.

Og all denne jorda og skogen som ønskes nedbygd, kommer som rene tillegg til den eksisterende kommuneplanen. Hvorfor ble ikke nåværende kommuneplan gjennomgått og nedjustert først? Vi vet det er flere områder som burde ha fått tilbake sin opprinnelige naturlige rettsbeskyttelse.

Hvorfor skal du så likevel stemme? Fordi det ikke er noe alternativ, fordi mennesker over hele kloden må samarbeide for at arten menneske skal overleve.

Det rapporteres om at India kan bli ubeboelig pga varmere klima. Da snakker vi miljøflyktninger i milliardklassen. Jeg mener naturligvis at De Grønne står for den mest ansvarlige politikken.

Den som er nærmest 16-årige Greta Thunberg. Førstekandidaten vår, Janicke Solheim, er en fantastisk kapasitet, med et dypt engasjement og hun er kjent for å være best forberedt til møter.

Så stem etter eget hjerte, bare ikke Høyre. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags