Når støyen får styre livskvaliteten

Espen Lahnstein

Espen Lahnstein

Av
DEL

MeningerJeg fikk en gang høre at livskvalitet også kan måles i antall kilometer mellom hjem og arbeid. Det er mange bonustimer å tjene på å bo og jobbe i Lier, i forhold til det å ha arbeidsplassen sin i Oslo sentrum. Vi trenger gode arbeidsplasser i Lier som er tilpasset den arbeidsstokken som bor i Lier. Vi trenger gode tjenester der folk bor, lever og er.

Livskvalitet er så mye, det er for eksempel å kunne sette seg ned i stua etter jobb med fyr på peisen en høstettermiddag eller ut på terassen en sommerdag bare for bare å nyte fred, ro og tid sammen med sine aller nærmeste.

Dessverre ødelegges denne roen av massiv trafikkstøy flere steder i Lier. Vi som er lokalpolitikere har ulik tilnærming og ulike påvirkningsmuligheter i slike saker. Selv valgte jeg i vinter å flytte til ny bolig i Lier på grunn av utfordringer med tungtrafikk, støy og svevestøv i mitt nabolag.

Min familie sin livskvalitet skal ikke styres av tungtransportørers arbeid- og hviletidsbestemmelser.

Lier Sp sier nei til å regulere inn massedeponier, areal- og transportkrevende næringer for bergverksdriften i Lier, til tross for at dette altså representerer viktige arbeidsplasser i vårt nærområde. I denne saken veier miljøspørsmålet tyngst. Tungtransport inn til Lier for å knuse steinmasser er butikk og næring, men etter vårt syn belaster det lokalmiljøet for mye i form av støy og svevestøv.

Lier Sp vil samtidig jobbe for å legge til rette for støyanalyser som igjen vil kunne gi oss et nyttig verktøy i arbeidet med støyreduserende tiltak i hele kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags