LIER/KONGSBERG: Arrangementet holdes ved Bergverksmuseet, og Arne Lauvålien vil delta sammen med flere topper i Senterpartiet.

Trygve Slagsvold Vedum, Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete er blant dem som stiller.

I tillegg kommer musiker Aasmund Nordstoga for å bidra med sang og spill.

– Målet er å skape inspirasjon og begeistring, heter det i en pressemelding fra Sp.

– Våre stortingskandidater vil lede oss gjennom arrangementet på Kvarten mot elva ved Bergverksmuseet i Kongsberg, heter det videre.

I tillegg til stortingskandidatene Per Olaf Lundteigen og Sigrid Simensen Ilsøy, står også ungdomskandidat Magnus Weggesrud på talelista.

Andre appellanter i programmet er Gunnar Halvorsen, kommunepolitiker i Nedre Eiker, som vil snakke om erfaringer med kommunesammenslåing.

Petter Berg overlege ved Kongsberg sykehus står sammen med Kjersti Toppe i programmet.

Ellers er Kathrine Kinn og Tore Nærland med.

Sp varsler at de vil vinne valget på trygghet og forutsigbarhet, trygg mat, god beredskap, sikkert arbeidsliv og lokal styring i hele Buskerud.