Lier kommune er i disse dager preget av korona-situasjonen med økende smittetall og strengere restriksjoner. Det er skummelt at enkelte ting fort kan gå under radaren i den situasjonen landet er i. Ikke fordi det ikke er viktig, men fordi alt fokus er for å hindre smittespredningen.

Noe av det som går under radaren og fort kan glemmes er mobbingen i kommunen. Lier gjør mye bra, og mobbetallene går ned, men vi vet alle at én person som blir mobbet, er én for mye, og det står alle politikerne samlet rundt.

En av de største utfordringene vi står ovenfor nå under pandemien og den sosiale nedstengningen i kommunen er at både det sosiale og skoleopplæringen skjer over nett, og lærerne har vanskeligheter med å følge med hvis det er noe uregelmessig som skjer.

Samtidig vet vi at mobbingen i senere tid har flyttet seg fra fysisk mobbing til mobbing som skjer bak skjermer, som på Facebook, Snapchat og Instagram. Dette er vanskelig for fagansvarlige å oppdage fordi det skjer ofte utenfor skoletiden og arbeidstiden til lærerne og assistentene.

Takket være Fremskrittspartiet har Lier kommune nå startet en prosess for å ha mobbeombud i Lier, men med en lavere prosentandel enn hva det faktisk burde vært. Derfor er det viktig at vi oppgraderer stillingsprosessen slik at mobbeombudet kan bidra mer aktivt, og satse videre på sosiale medier og internett.

Det er ingen tvil om at mobbeombudet i Lier kommer til å ha en viktig rolle, spesielt i korona-perioden vi har over oss nå, men det er også viktig at tilgjengeligheten ikke er tirsdag fra 09–14. Det handler ene og alene om at utfordringene ikke finner sted kun mellom 09 og 14, men er et problem som fort definerer seg utover den stillingsprosenten kommunen har satt av.

Løsningen er kanskje ikke en 100 prosent stilling alene for Lier kommune, men den bør økes drastisk fra dagens prosentsats, og ettersom mobbeombudet skal være mobil og flyttbar, burde kommunen gå inn i et samarbeid med nabokommuner som også er villig til å ha fokus på nulltoleranse og en nullvisjon av mobbing i kommunen deres.

Lier kommune kommer til å ekspandere, bli større og ha flere innbyggere. Det er derfor på tide å være på riktig side av historien, og for en gangs skyld forut for sin tid. Lier Fremskrittsparti kommer derfor til å fremme en ytterligere styrking og videreutvikling av mobbeombudet som en viktig sak i kommende HP-periode.