Det er ikke mer enn tre måneder siden kyrne flyttet inn i det splitter nye fjøset på gården på Sørsdal i Lier. Nils Olav Grøstad og Camilla Frogner Pedersen synes allerede å merke at kuene er mer fornøyde, mindre syke og leverer bedre og mer melk enn hva som var tilfellet da de holdt til i hver sin bås i den gamle låvebygningen fra 1932.

I det nye robotfjøset foregår det meste automatisk. Kuene har større boltreplass, blir melket når de selv føler behov for det og spiser når de er sultne. Tidligere ble de melket til bestemte tider og fikk kraftfôr når det ble servert.

Mer fleksibel hverdag

Teknologien i fjøset har ført til en enklere og mer fleksibel hverdag for melkebonden. Nils Olav ikke lenger være på plass i fjøset til et eksakt tidspunkt for å ta morgenstellet, selv om han fortsatt liker å starte dagen tidlig.

HELAUTOMATISK: Melkingen foregår helt automatisk og kuene velger selv når de vil bli melket. Avanserte sensorer skanner kuas spener og vasker dem før melkingen starter.
HELAUTOMATISK: Melkingen foregår helt automatisk og kuene velger selv når de vil bli melket. Avanserte sensorer skanner kuas spener og vasker dem før melkingen starter.(FOTO: )

Her ordner kyrne det meste selv. Om morgenen stiller de seg pent i kø, foran melkemaskinen. Én etter én sluses de inn til melkeroboten i det blå «huset» inne i fjøset. Her sørger en robotarm for at spenene blir vasket rene før melkemaskinen kobles på og melka strømmer ut fra kua, gjennom noen rør i taket og ned i en 6000 liters melketank.

Alt går automatisk. I løpet av ett døgn avgir kyrne til Nils Olav og Camilla 800 liter melk.

Stor investering

Paret har investert ti millioner kroner i det nye og moderne fjøset til melkekyrne på gården. Fra Innovasjon Norge har de fått maksimal støtte på to millioner kroner.

Av Liers fem melkeprodusenter har nå tre av dem robotfjøs. Teknologien har virkelig inntatt landbruket.

– Robotfjøs er framtida. Som bonde må man gjøre stadig mer på mindre tid. Med det nye fjøset får jeg mer tid til familien ved siden av, sier Nils Olav.

Melkerobot

 • Det finnes ca. 230 000 kuer i Norge, de fleste av rasen Norsk Rødt Fe.
 • Ved fødselen veier en kalv omtrent 40 kg. Kalven får melk til den er to-tre måneder gammel.
 • Fra kalven er et halvt år gammel kalles den kvige eller oksekalv. Når kviga er rundt to år gammel og har født sin første kalv, begynner den å produsere melk. Senere får kua en kalv i året gjennom hele livet.
 • Kuer produserer mer melk enn kalven klarer å drikke, til sammen ca. 8000 liter melk i året.
 • Ei melkeku drikker opp til 100 liter vann om dagen.
 • Kuer spiser i til sammen fem-seks timer hver dag
 • På ti år har antallet fjøs med automatiske melkesystemer, bedre kjent som melkerobot, økt fra i underkant av 300 til over 1800.
 • Halvparten av alle norske kyr blir melket av en robot.

Kilde: Landbruk.no og Tine

Han er melkebonde på fulltid, men sper på med noen brøyteoppdrag vinterstid. I tillegg til at han hjelper til på gården til faren som ligger rett i nærheten, hvor det er slakteokser. Camilla har deltidsjobb ved siden av.

UNG KUPASSER: Minstejenta på gården, Tuva, trives godt i fjøset og liker å hjelpe til.
UNG KUPASSER: Minstejenta på gården, Tuva, trives godt i fjøset og liker å hjelpe til.(FOTO: )

Selv om det unge paret bare er 26 år, har de allerede vært sammen i 11 år. Camilla kommer fra Hvittingfoss og er også oppvokst på gård. Sammen har de datteren Tuva på to år. Hun stortrives i fjøset sammen med mamma og pappa.

Egen VIP-avdeling

I det drøyt 1100 kvadratmeter store fjøset bor det i dag 38 melkekyr og 30 kviger, men det er plass til flere.

GLADE KYR: Flesteparten av kuene på gården er av rasen NRF (norsk rødt fe) som er den mest vanlige kurasen i Norge.
GLADE KYR: Flesteparten av kuene på gården er av rasen NRF (norsk rødt fe) som er den mest vanlige kurasen i Norge.(FOTO: )

Nils Olav og Camilla viser oss inn i robotfjøset. Jo da, vi kjenner det på lukta at vi er i et fjøs, men selv for ei byjente med sensitiv nese, som undertegnede, er ikke dette så ille. Utstyrt med blå skotrekk tar vi turen inn til kuene.

– Her har vi VIP-avdelingen. Den er forbeholdt syke og drektige kyr, sier Nils Olav og peker mot et inngjerdet område.

Koseku fra Hemsedal

Her finnes ingen syke kyr, men alle som befinner seg i VIP-området skal kalve i løpet av den nærmeste tida. Her bor både Erna og Svart Hemsedøl, som for øvrig er ei skikkelig koseku.

– Hun her kunne jeg ha klødd hele dagen. Hun blir aldri lei, sier Camilla og klapper den svarte kua som de kjøpte I Hemsedal, derav det klingende navnet Svart Hemsedøl.

For melkekyrne på Sørsdal er mer enn bare et nummer, de aller fleste har navn. Tina er eldst i kuflokken. Hun ble født i 2011.

Når sommeren nærmer seg skal melkekyrne få lov til å komme seg ut i sola på jordet utenfor fjøset. Kvigene blir sendt på sommerbeite i skogen.

PÅ SOMMERBEITE: Disse kalvene er et halvt år gamle. I slutten av mai skal de på sommerbeite i skogen ved Asdøl.
PÅ SOMMERBEITE: Disse kalvene er et halvt år gamle. I slutten av mai skal de på sommerbeite i skogen ved Asdøl.(FOTO: )

Skraperobot

Innenfor innhegningen til kuene kjører en liten doning fram og tilbake. Det er en skraperobot, eller en møkkarobot om du vil, som sørger for å skrape vekk møkka.

Selv om dette er et robotfjøs, blir det manuell jobbing i tillegg, som spyling av robotene, møkking i båsene til kvigene, föring og flising. Og kos, selvfølgelig. Selv om den automatiske kløbørsten var svært populær blant kuene da de var nyinnflyttet er det ingenting som slår kos fra menneskene på gården.

#likerlier

undefined

 • Liker Lier skal vise alt det fine Lier har å by på; Arbeidsplassene, stedene, naturen og selvfølgelig menneskene.
 • Vi vil kort sagt finne fram til de gode historiene og videreformidle dem til Lierpostens lesere.
 • Vi er rimelig sikre på at de finnes noe spennende i hver krik og krok av Lier – fra Øverskogen til Lahelldammen. Fra Asdøl til Årkvisla.
 • Vi ønsker å bygge opp under patriotismen og kjærligheten for Lier. Vi liker Lier!
 • Vis oss det beste Lier har å by på, bruk emneknaggen #likerlier på dine Instagram-bilder.
 • Tips oss om de gode historiene og spennende menneskene, snodige husene, naturperlene og kuriøse hobbyene som finnes i Lier.