Utfallet av kommunestyremøtet vil avgjøre Sps forhold til samarbeidspartiene

Etter et langt medlemsmøte som på forhånd varslet et mulig brudd i styringssamarbeidet, har Senterpartiet valgt å la resultatet av Stena-saken i kommunestyremøtet avgjøre framtiden.