Ungdomstrinnet settes på rødt nivå – ingen endring på barnetrinnet

Mindre grupper, økt bruk av både hjemmeundervisning og uteundervisning. Slik blir hverdagene for ungdomsskoleelevene.