Gjør om skolegården til et sted ungdommen kan henge sammen

– Nå skal bilene vekk og vi skal skape en uteplass for ungdommen.