LIERBYEN: Kursene som tilbys er foreldreveiledning og angst- og depresjonsmestringskurs for ungdom.

De ledes av godt erfarne fagfolk, og er for alle som kunne ønske det, og helt gratis. Allikevel er det få som foreløpig har meldt seg på.

– Tidligere kurs har blitt godt evaluert, og vi har også fått flere forespørsler om å sette i gang gruppetilbud, sier helsesøster og leder for Ungdomshjelpa, Kristin Sveaas.

Foreldreveiledning

– Kurset for foreldre er rettet mot alle, og har som mål at barn og voksne skal ha det bra sammen. Det handler også om å gjøre foreldre mer bevisste og sensitive rundt barn og unges behov, og skape større trygghet i relasjonene, sier Sveaas.

Det arrangeres flere foreldreveiledningskurs, og de går over fire til åtte kvelder, hvor ulike temaer tas opp i en gruppe på ti-tolv personer. Kursene finner sted i Lierbyen og på Tranby.

Psykolog i Psykisk helseteam for barn og unge, Susanna Bjerke, forteller at kurset også fokuserer på å være forebyggende.

– Man trenger ikke å streve med foreldrerollen for å delta. Man kan ha det fint i relasjonen og fremdeles få nytte av kurset. Da kan man kanskje være mer forberedt dersom noe skulle oppstå. Foreldre trenger å støttes opp, sier hun.

Flere kurs for ungdom

Også ungdom kan benytte seg av kursene. Psykisk helse er i fokus, og helsepersonell med lang erfaring innen fagområdet psykisk helse arrangerer både depresjon- og angstmestringskurs. Både Sveaas og Bjerke ser det som et viktig tilbud i en tid hvor psykisk helse blir mer og mer opplyst om.

– Vi må møte behovet. Man ser like gode behandlingsresultater i grupper som ved individualløp. Kursene handler mye om å lære ungdommene hva det er de strever med, og hvordan mestre det i hverdagen. Mange ungdom bruker mye tid og energi på vonde og vanskelige følelser, sier de. Sveaas og Bjerke oppfordrer alle som kunne tenke seg å komme på kurs til å melde seg på via Lier kommunes hjemmesider.

– Med disse kursene prøver vi å legge ned lista for å delta. Det er gratis, samtidig som det er tilgjengelig der folk bor, sier de.