GULLAUG: Dynodammen - som også går under navnet Sprengstoffdammen - kan etter hogst sees fra jernbanelinja ved Gullaug.

Dammen måtte bygges her fordi Skapertjern var «opptatt» i 1917, da Gullaug Fabrikker ble satt i drift.

Skapertjern ga fra 1899 vann til Drammen by.

Vannet til kulturminnet Dynodammen kommer fra bekker i Gyriåsen.

I skogsområdet hadde Gullaug-gårdene tidlig på 1800-tallet flere husmannsplasser: Slottet, Setra, Høgda, Ullen, Nygård og Solhaug.

Parkering skjer på jernbaneparkeringen oppe i Gullaugkleivene.

Det er kun en km å gå til den høye demningen på Dynodammen.

Den hvite postkassa til Lier kommune og Lierbygda O-lag henger oppe fra 26. august til 11. september.

Ukas kulturminnepost: Sandungen