FINNEMARKA: Ukas Kulturminnepost i tiden 3. juni - 19. juni kommer på et flott utsiktspunkt – oppe på Askfjell, som ligger under Storsteinsfjell - rett over den bratte fjellveggen som vi ser så godt fra bygda.

Det er en forholdsvis bratt - og noe utydelig - sti opp dit fra Eikseterveien.

Stien er merket med rød/hvite bånd til Askfjell fra Kleivdammen.

Askfjell er ikke like mye besøkt som Storsteinsfjell.

Stedet er valgt fordi man her muligens kan se og høre noen av de rovfuglene som hekker i området.

Vi går like forbi der Asksetra lå - og som har et sagn beskrevet i Finnemarka I.

Dette er sommerens 6. kulturminnetur i regi av Lier kommune og Lierbygda O-lag.

Neste tur går opp til Hørtekollen.