Uforsvarlig og korttenkt om helse og omsorgstjenestene til de trengende

SVs Kathy Lie

SVs Kathy Lie Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Lierposten 20. februar mener Thomas Klingen fra Frp at de eldre svikter de trengende. Dette er en drøy påstand. Så vidt jeg vet var det bare Frps 4 representanter som stemte for prøveordning med statlig finansiert eldreomsorg i Lier. Betegner han resten av kommunestyret som eldre?

Lier SV har studert kunnskapsgrunnlaget for saken nøye og er i utgangspunktet ikke negative til en statlig finansiering av helse og omsorgssektoren. Hadde dette vært innført på landsbasis ville vi fått en helse- og omsorgstjeneste med likere tilbud og tjenester til alle som trenger det i hele landet.

Som vi kan lese av saken ville vi fått tydelige føringer for, og økt kompetanse på tildeling av tjenester, og vi ville fått midler til en betydelig økning i bemanningen der vi trenger den, nemlig nær tjenestemottageren. I saken kommer det fram at vi ville fått 20 millioner mer til bemanning direkte i pleie og omsorg hos pasientene, beboerne og brukerne av våre pleie og omsorgstjenester. Og hvem vil vel ikke ha det? Det kommer frem av saken at vi ville blitt pålagt å følge en statlig bemanningsnorm som Lier tydeligvis ligger langt under.

Rådmannen sier i saksfremlegget at Lier driver svært kostnadseffektivt. Kostnadseffektivt er for meg et stort farevarsel som i de fleste tilfeller betyr lavest mulig bemanning. Jeg har tidligere stilt spørsmålstegn ved om Lier kommune driver tjenestene sine faglig forsvarlig og om kommunen tilfredsstiller kravene i verdighetsforskriften.

Lier SV er av den klare oppfatning at helse og omsorgssektoren i Lier trenger mer ressurser for å kunne bemanne tjenestene med flere faste kompetente heltidsansatte helsearbeidere. Det er ikke der uenigheten ligger. Vi stemte mot å søke om prøveordning med statlig finansiering nå, fordi det rett og slett er et svært usikkert økonomisk kort som vi mener det ligger for stor risiko i. At Frp ikke ser noen risiko i dette og ikke tar inn over seg de konsekvensene det kan få for de trengende når prøvetiden plutselig er slutt, viser manglende evne til å tenke langsiktig og økonomisk forsvarlig.

Nei Thomas Klingen, Frp er ikke alene om å jobbe for Liers beste. Noen av oss jobber bare mer forsvarlig og kunnskapsbasert.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags