Trodde huset var fra 1925 – så dukket denne bjelken opp: Hvem bygde huset på Sjåstad?

Først trodde de nye eierne at huset var bygd rundt 1925, men etter å ha sett et bilde av Sjåstad kirke fra 1913 fant de fort ut at det ikke stemte.