Gå til sidens hovedinnhold

Tranby ungdomsskole trenger et oppløft - NÅ!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forrige tirsdag ble Tranby stedsutvikling et tema under kommunestyremøte og et vedtak ble fattet om blant annet hvordan prosessen videre skal se ut. Vel og bra, det er jo på tide at Tranbyområdet prioriteres av Lier kommune etter mange år med kommunalt fravær og satsning. Samtidig får man stadige påminnelser om hvordan hovedområder på Tranby ikke tåler mer forsinkelser eller kommunalt fravær enn det som allerede har vært.

Forrige uke kunne vi lese hvordan Tranby ungdomsskole, Liers største ungdomsskole som drøyt er 40 år gammel, hadde hele fem vannlekkasjer på en og samme dag. Dette var heller ikke første gangen skolen hadde hatt slike lekkasjer. I tillegg kompenserer skolen med over 370 elever mangelen på klasserom med å igjen ta i bruk den gamle brakkeriggen som klasserom. Dette til tross for at brakkene ikke ble ansett som funksjonelle allerede for flere år siden. Skolen har ikke åpne fellesarealer eller samlingssteder, og idrettshallen deles med barneskolen. Skolen har kun én liten naturfagslab. Det er ikke mulig å legge timeplan slik at alle elevene får vært på laben så ofte som ønskelig. Med 15 klasser på skolen bør det være to lab’er, slik som f.eks. på Høvik skole.

Videre er det mangel på arbeidsromsplasser for lærerne, de får ikke den plassen de skal ha ifølge arbeidsmiljøloven. Det er også slik at den gamle lesesalen er også gjort om til lærerarbeidsplasser, til tross for at det ikke er vinduer her slik det skal være på kontorplasser.

Jeg må si at jeg ble frustrert og skuffet da jeg spurte administrasjonen på siste kommunestyremøte. Erling Eri, daglig leder hos Lier Eiendomsselskap KF svarte på den urovekkende situasjonen på skolebyggets tilstand, og han svarte blant annet at vannlekkasjene skyldtes at taket er flatt og at sånne lekkasjer skjer når det er snø og regn. Han skyldtes også indirekte på hærverk.

Man har tydelig glemt at kommunen ikke har allokert penger til å ha egne vaktmestere på skolene lenger. Da kunne man kontinuerlig fange opp lekkasjer med en gang og ikke vente til alt hoper seg opp og at bygg trenger en omfattende renovering. Å skylde på at skolebygget ikke er funksjonelt lenger på hærverk eller på naturlige værforhold som har vært normen på Tranby, og Norge for øvrig, er ikke elevene, lærerne og øvrige skoleansatte verdig.

Man kan selvsagt argumentere med hvordan man organiserer driftsoppgavene på kommunale bygg ved å sentralisere driftsenhetene, at driftskostnadene holdes nede noe på denne måten. Samtidig ser man klart nå, at på flere skoler må det økes omfattende på investeringsmidler for å bøte på det man forsømmer ved å holde driftskostnadene nede. Da blir det til syvende og sist den samme kommuneøkonomien som blir belasta, og man har egentlig ikke spart noe, snarere tvert i mot.

Derfor mener jeg at en prosess for å se på en ny Tranby skole er veldig viktig å bli igangsatt snarlig. Det har tranbyungdommene og lærerne fortjent!

Kommentarer til denne saken