Bane Nor stenger Austadveien i helgen: – Naboer får tilbud om alternativ overnatting

STENGT: Nederste del av Austadveien stenges denne helgen under arbeidet med å gjøre krysset mot Styrmoes vei mer trafikksikkert.

STENGT: Nederste del av Austadveien stenges denne helgen under arbeidet med å gjøre krysset mot Styrmoes vei mer trafikksikkert. Foto:

Den nederste delen av Austadveien stenges kommende helg for biltrafikk. Bane Nor skal utbedre krysset ved butikken for å ruste seg til en periode med mye tungtransport.

DEL

(Drammens Tidende) DRAMMEN: I arbeidet med nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har Bane Nor sikret seg tomten som tidligere huset Stasjonskameratenes hus. Der skal de drive en såkalt tverrslagstunnel inn til hovedtunnelen.

Det innebærer at det vil bli transport av steinmasser fra anlegget, noe som gir en økning av tungbiltrafikken på den aktuelle strekningen.

I helgen kom det opp skilt som forklarte at veien stenges fra fredag 11. oktober klokken 19 til 14. oktober klokken 05.00.

– Vi skal gjøre noen tiltak i krysset som ledd i trafikksikkerheten. Det begynner vi med nå i helgen, og det innebærer at vi må grave over Austadveien og Styrmoes vei, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Esben Svendsen.

Lager et bedre kryss

De sender ut informasjon til berørte naboer nå, og vil også publisere en kunngjøring om arbeidet på sine nettsider.

Arbeidet som gjøres denne helgen innebærer graving og flytting av fortau.

– Vi skal skape rettere vinkler i krysset og få på plass et opphevet gangfelt. Vi flytter også merkingen på noen gangfelt og får satt opp ny gatebelysning. Vi skal gjøre dette til et bedre kryss å bevege seg i for myke trafikanter. Det vil også bli mer oversiktlig for bilister, sier Svendsen.

Det vil bli en del støy i forbindelse med dette arbeidet. Derfor vil også berørte naboer få muligheten til å komme seg vekk.

– De vil få et tilbud om alternativ overnatting i helgen, sier Svendsen.

Nytt fortau

Det skal på sikt kjøres masser ut fra tunnelen. Når dette starter er foreløpig ikke bestemt, men det blir på et senere tidspunkt gjennomført enda flere trafikksikkerhetstiltaket i området.

– Vi skal også lage et nytt fortau ved Coop-butikken og Anchersens vei. Da får vi gode løsninger på plass, sier Svendsen.

Bane Nor opplyser på sine egne nettsider om konsekvensene tverrslagstunnelen på Austad får for omgivelsene.

– Den største ulempen knyttet til dette anlegget vil være transport av steinmasser fra drivingen av hovedtunnelen. Massene skal kjøres ut fra Austad, ned Austadveien, bort Styrmoes vei, ned Møllebekkveien og videre ut til Holmen, der massene skal deponeres, skriver de.

Der anslår de at det vil gå lastebiler med masser inn og ut av anlegget hvert tiende minutt.

Full aktivitet i 2020

Som trafikksikkerhetstiltak opplyser de at de blant annet skal gjøre dette:

  • Flytting av busstopp ved anleggsområdet.
  • Snippen mellom Austadveien og Anchersens vei ved anlegget stenges for biler.
  • Syklister ledes til å bruke Anchersens vei i stedet for Austadveien.
  • Fjerning av sykkelfelt i Austadveien.
  • Oppstramming av krysset Austadveien/Styrmoes vei.

Bane Nor opplyser at de forventer full aktivitet tidlig i 2020.Artikkeltags