Gå til sidens hovedinnhold

Tomme lagre som Norges matberedskap

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det tok altfor lang tid fra koronapandemien ble erklært til bonden ble ansett som viktig for samfunnet igjen. Bøndene har nå i lange tider stått i motvind. Dagens situasjon gjør det uforutsigbart å legge sin tillit til importvarer. Norges lagre av storfekjøtt tømmes, og kornlagrene er nærmest ikke-eksisterende. Vi står snart i en situasjon der Norges matberedskap er tomme lagre. I tillegg er jordbruksnæringen preget av mangel på arbeidskraft. Restriksjoner for reise, med stengte flyplasser, medfører at utenlandsk arbeidskraft ikke får kommet i tide til våronna. Dette gjør at vi risikerer at maten ikke kommer i jorda, og bordene vil stå tomme til høsten.

Import av landbruksvarer og produkter som Norge har gode forutsetninger for å produsere må sterkt begrenses eller reduseres for å styrke Norges matberedskap og selvstendighet. Under normale forhold presser importvarene prisene ned for norske produkter. Ofte krever det store ressurser og i noen tilfeller økonomiske kutt, for å få overskudd som kan gå tilbake til bonden. Det gjør at mange gårdbrukere har usikker økonomi og må ha flere jobber i tillegg til deres absolutte samfunnskritiske fulltidsjobb.

Tar vi bonden for gitt? Norge er et land med begrensede naturressurser og arealene har begrensede potensialer. Det er totalt 3 % av Norges areal som i dag benyttes til landbruksproduksjon. Av disse arealene er det kun 1/3 som kan benyttes til matproduksjon. Det resterende arealet kan kun benyttes til gressproduksjon, altså kun til kjøtt- og melkeproduksjon. Det begrensede arealet gjør at jordvern er en fundamental del av produksjonen. Nedbygging reduserer disse arealene årlig, noe som til slutt vil ende med at vi kommer til å stå tomhendte ved slike situasjoner som vi er i nå. Det er faktisk landbruksnæringa som sørger for at det er mat i butikken.

Det må legges til rette for at de produktene som Norge har gode forutsetninger for å produsere, ikke skal utkonkurreres av importvarer. Buskerud Bygdeungdomslag mener at norske produkter skal ha førsterett på det norske markedet. Dette vil sikre arbeidsplasser for gårdsbruk av alle størrelser i Norge, og det vil bidra til en sterkere nasjonal matberedskap. Det er viktig at vi har ressurser som gjør at vi vil kunne stå selvstendig ved stenging av grenser, og dermed er det også viktig å bygge opp lagrene i Norge – både for korn og kjøtt. Det skal være forutsigbart og trygt å være bonde i Norge, både prismessig og politisk. Vi må ha en politikk som stimulerer til satsing i stedet for nedlegging, og det må bli attraktivt for neste generasjon å ta over. Norges matberedskap skal ikke være tomme lagre!

Kommentarer til denne saken