Raske skoleelever i verdens største stafett

78 lag og totalt 624 skoleelever fra Lier og Røyken deltok i årets Tinestafett i Sylling.