Tilsvar til Runar Bakke – om kommunale boliger og leiepriser

Janicke Karin Solheim, MDG

Janicke Karin Solheim, MDG

Av
DEL

MeningerTakk til Runar Bakke for «utfyllende kommentarer» i Lierposten til innlegget mitt om kommunale boliger, leiepriser og bostøtte. Når han mener jeg mangler kunnskap om leiefastsettelsen, vil jeg imidlertid minne om at det er Lier eiendomsselskaps og rådmannens plikt å gi meg de kunnskapene jeg trenger når jeg som politiker skal behandle eiendomsselskapets sak om leiepriser. Dernest vil jeg prøve å vise at «sannheten» kan ha flere ansikter.

Da vi første gang fikk saken om leiepriser til behandling i Formannskapet, var den så dårlig utredet at vi måtte sende den tilbake for å få mer informasjon, der vi også ønsket å ha med mer om brukerperspektivet. Da vi fikk saken på nytt, hadde vi derfor bedre grunnlag for å vurdere den.

Når jeg i avisinnlegget mitt refererer til leiepriser i tidligere Akershus fylke, er det selvsagt til gjennomsnittlig leiepris for kommunale boliger i kommunene i Akershus, ikke fylkeskommunen.

Når Bakke mener det kunne være mer relevant å sammenligne med Asker, minner jeg om at nettopp denne kommunen er inkludert, i tillegg til Bærum og «Stor-Oslo» for øvrig; med de urbane strøkene rundt Oslo, og de omkringliggende jordbruksområdene. Det synes altså høyst relevant å sammenligne Lier med tidligere Akershus fylke, som også rådmannen gjør i saksdokumentene. Rådmannen sammenligner videre med privat leiemarked i Lier og med gjennomsnitt for tettsteder over 20.000 innbyggere.

Det er altså rådmannens egen oversikt som viser at leieprisene i Lier er tett opp til markedsleie og betydelig høyere enn i Akershus, for ikke å nevne sistnevnte kategori der det er enda mye større forskjell.

Når det gjelder informasjon om leilighetene, har jeg også disse opplysningene fra saksdokumentene. Som Bakke påpeker, er det forskjeller på boligenes alder, størrelse og standard, og leieprisene varierer i samsvar med dette. Jevnt over har imidlertid leilighetene en enkel, nøktern standard. Ut fra Lier Eiendomsselskaps husleiekontrakt, går det også fram at oppvarming, strøm, kabel-TV og hvitevarer ikke er standard, men «særskilte bestemmelser» for noen leiligheter.

I leiekontraktens punkt 11. fremheves videre leiers vedlikeholdsplikt internt og plikt til å reparere og erstatte eventuelle knuste ruter eller annet ødelagt inventar.

Gjeldende sak om kommunale boliger dreier seg om at eiendomsselskapet ønsker å innføre såkalt gjengs leie på alle leilighetene, og at dette vil medføre en økning av husleien på en del leiligheter med 35–55 prosent.

I denne forbindelsen er det Lier Eiendomsselskaps fastsettelse av leieprisene jeg mener er for drøye, og særlig i forhold til leieprisene i andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Når jeg samtidig ser dette i sammenheng med leietakernes lave inntekter og manglende muligheter for bostøtte, mener jeg leieprisene blir altfor høye.

Jeg pleier ikke «å trekke bastante konklusjoner på sviktende grunnlag». Det håper jeg herved å ha vist at jeg heller ikke har gjort denne gangen, men det har kanskje Bakke?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags