Dosen kan gis tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose, melder Lier kommune i en pressemelding.

Personer som ønsker denne oppfriskningsdosen må selv ta kontakt med Lier kommune. Det er også mulig å møte opp på vaksinesenteret på Lierstranda på tirsdager (kl. 16-19) eller onsdager (kl. 09-11.30).

En ny dose til de over 80 år nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke, understreker FHI.

Basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge vurderer FHI at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste. Kommunen kan imidlertid gi et slikt tilbud til de som ønsker dette.

FHI følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å kunne avdekke endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien pluss én oppfriskningsdose tre måneder etter at tredje dose ble tatt.

Lier kommune anbefaler at du tar kontakt med din fastlege, dersom du er usikker på hva som gjelder for deg.